Anasayfa   Başkonsolosluk Hakkında   Çin-Türk İlişkileri   Konsolosluk Hizmetleri   Ekonomik-Ticari İlişkiler   Çin Hakkında   Başkonsolosluğun Sorumlu Bölgeleriyle İlgili   İstanbul'a Gelmek İçin Bilmek Gerekenler 
   Ana Sayfa > Haberler
 
Başkonsolos Wei Xiaodong, Sabah Gazetesi'ne Yazdı
2024-01-16 17:01

16 Ocak 2024 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Sabah Gazetesi'nde "Çin'in öncülüğünde: Dünya barışı ve kalkınması için insanlığın kader birliği bayrağını yüksekte tutmak" yazısını yayınladı. Yazının tam metni:

Geçtiğimiz yıl, uluslararası düzen yüzyılda görülmemiş hızla değişti, küresel ekonomi ters rüzgarlarla karşılaştı, bölgesel çatışmalar daha da gerginleşti. Kaosla iç içe bir dünya karşısında yeni seçeneklerle karşı karşıya kaldık. 27-28 Aralık 2023 tarihlerinde, Çin'de Merkezi Dışişleri Çalışma Konferansı düzenlendi ve dünya nasıl inşa edilmeli, bu dünyayı birlikte nasıl inşa etmeli konusunda Çin çözümü ortaya koyuldu. Bu çözüm, insanlığın ortak kaderini paylaşan bir topluluk oluşturmayı vurguluyor.

İnsanlığın kader birliği, tarihi bir eğilimi ve halkın isteğini içinde barındırıyor. Artık birçok ülke, dünyanın kaderinin birlikte yönetilmesi ve dünyanın geleceğinin birlikte oluşturulması gerektiğini anlamaya başladı. İnsanlığın kader birliği, insanların genel arzusuna uygun olarak dünya uygarlığının kalkınma yönünü belirlemenin yanısıra, yeni çağda Çin'e özgü büyük devlet diplomasisinin yüce hedefini gözler önüne seriyor.

İnsanlığın kader birliğini inşa etme çabası; içinde kalıcı barış, evrensel güvenlik ve ortak refah konularını içeren, açık, kapsayıcı, temiz ve güzelliklerle dolu bir dünya kurma amacını taşımaktadır. Bahsedilen bu hedefler, ortaklaşa istişare etme, inşa etme ve paylaşma yoluyla küresel yönetişimi benimseyen, evrensel ve tüm ortak değerleri içeren, yeni bir uluslararası ilişkiler kurma konusunda temel destek sağlayan bir tür çaba olup, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanmasını stratejik rehber olarak kabul eder. Üstelik Kuşak Yol'un yüksek kaliteli ortak inşasını somut bir platform olarak ele alır ve ülkelerin zorlukların üstesinden gelmeleri ve ortak refaha ulaşmaları için birlikte çalışmayı teşvik eder. Tüm bu çabalar, dünyayı barış, güvenlik, refah ve ilerlemeden oluşan parlak bir geleceğe doğru yönlendirmeyi teşvik eder.

İnsanlığın kader birliğini inşa etmek için, eşit ve çok kutuplu bir dünya düzenini savunmak gerekmektedir. Bu, büyük ve küçük ülkelerin eşitliğini sürdürmeyi, hegemonya ve güç politikalarına karşı çıkmayı ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini etkili bir şekilde ilerletmeyi içerir. Çok kutupluluğa geçiş sürecinin genel istikrarını ve yapıcı olmasını sağlamak için, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaçları ve ilkeleri yanında evrensel olarak kabul edilen uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine ortak bir bağlılık göstermek ve gerçek çok taraflılığı hayata geçirmek gereklidir.

İnsanlığın kader birliğini inşa etmek için, kapsayıcı ve adil bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek gerekmektedir. Bu, özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin ortak ihtiyaçlarına göre küresel kaynak tahsisinin ülkeler arasında ve ülkeler içinde yarattığı kalkınma dengesizliği sorununu çözmek anlamına gelir. Kesin bir şekilde ters küreselleşme, genel güvenlik kavramını aşırı derecede genişletme, tek taraflılık ve korumacılık konularına karşı çıkılmalı; ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması desteklenmeli; dünya ekonomisinin sağlıklı gelişimine engel olan yapısal sorunlar çözülmeli ve ekonomik küreselleşme daha açık, kapsayıcı, adil ve dengeli bir yönde teşvik edilmelidir.  

Türkiye ve Çin, her ikisi de önemli etkiye sahip gelişmekte olan büyük ülkedir ve çok kutupluluğu ve ekonomik küreselleşmeyi güçlü bir şekilde desteklemekte ve teşvik etmektedir. Uzun süredir “yurtta sulh, cihanda sulh” dış politikasını benimseyen Türkiye, bağımsız bir yol izleyerek bölgesel barışın ve istikrarın korunmasında, kalkınmanın ve refahın teşvik edilmesinde önemli rol oynamıştır. Çin tarafı, 2024 yılında adil ve dürüst ilkelere dayalı, olumlu çabalarla barışı teşvik etmek, Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna krizi gibi küresel ve bölgesel sıcak konuların çözümüne yapıcı katkı sağlamak, Kuşak Yol'un ortak inşasını daha da derinleştirerek temiz enerji, elektrikli araçlar, yüksek teknoloji endüstrileri, turizm ve kültürel alışveriş gibi alanlarında iş birliklerini artırmak için Türkiye ile birlikte çalışmayı dört gözle beklemektedir. Böylelikle her iki ülkenin halkına fayda sağlamaya ve Çin-Türkiye ilişkilerini yeni bir sayfaya taşımaya hazırız. 

Arkadaşlara tavsiyeler
       Yazdir