Anasayfa   Başkonsolosluk Hakkında   Çin-Türk İlişkileri   Konsolosluk Hizmetleri   Ekonomik-Ticari İlişkiler   Çin Hakkında   Başkonsolosluğun Sorumlu Bölgeleriyle İlgili   İstanbul'a Gelmek İçin Bilmek Gerekenler 
   Ana Sayfa > Haberler
 
Başkonsolos Wei Xiaodong, Türkiye Gazetesi'ne Yazdı
2023-10-11 21:53

11 Ekim 2023 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Türkiye Gazetesi'nde "İnsanlığın Kader Birliğini İnşa Edelim, El Ele Parlak Geleceğe Doğru İlerleyelim" yazısını yayınladı. Yazının tam metni:

Bu yıl, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in İnsanlığın Kader Birliğini İnşa Etme Konseptini ilan etmesinin 10. yıldönümünü kutluyoruz. Kısa zaman önce, Çin’de yayınlanan “İnsanlığın Kader Birliğinin İnşası: Çin’in Önerileri ve Eylemleri” adlı beyaz kitapta, İnsanlığın Kader Birliğini İnşa Etme Konseptinin içeriği ve deneyimleri sistematik bir şekilde anlatılmış, insanlığın kader birliğinin derin anlamı ve Çin’e özgü büyük devlet diplomasisinin büyük hedeflerini dünyanın anlaması için önemli referanslar sunulmuştur.

On yıl önce, dünyanın, tarihin ve çağın “Dünyada neler oldu ve biz ne yapmalıyız” sorusuna, Başkan Xi Jinping, yaratıcı bir şekilde insanlığın kader birliğini inşa etme fikrini ortaya koymuştu. “Kalıcı barış, evrensel güvenlik, ortak refah, açıklık ve kapsayıcılık, temiz ve güzel bir dünya" inşa etme esas hedeflerini içeren söz konusu konsept, insanlığın ortak değerleri peşinde olan ve yeni tip uluslararası ilişkilerin inşası temelinde Kuşak Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi’nin ardı ardına ilan etmiş, tarihin dönüm noktalarında dünyanın kalkınması için doğru istikameti belirlemiş, çalkantılar karşısında uluslararası iş birliği için güçlü mutabakatı sağlamıştır.

Geçen on yılda, uluslararası camianın ortak gelecek çağrısı giderek kuvvetlenmektedir. İnsanlığın kader birliği düşüncesi, altı yıl üst üste Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına yazıldığı gibi, Shanghai İş Birliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmaların kararlarına veya beyanlarına da defalarca yazılmış, uluslararası camiada özellikle gelişmekte olan ülkelerin anlayışını ve desteğini kazanmıştır. Gittikçe artan sayıda ülke ve insan, bu konseptin barış, adalet ve ilerleyiş arayışını yansıttığını ayrıca daha iyi bir dünya inşa etmek için en büyük ortak paydayı bir araya getirdiğini fark etmektedir. Uluslararası camia genel olarak, insanlığın kader birliğini inşa etme konseptini, bencil ve korumacılıktan uzak, kendini en üstte varsayan birkaç ülkenin hegemonik zihniyetini bozan, Çin'in benzersiz içgörülerini insani gelişme yönüne yansıtan, ülkelerin dayanışma ve iş birliğini teşvik eden, insanlığın parlak geleceğini yaratmak için önemli anlam taşıyan bir konsept olarak değerlendiriyor.

Geçen on yılda, Çin onlarca ülke ve bölge ile çeşitli kader birlikleri inşa etmiş, Kuşak Yol İnisiyatifi geniş çapta takdir gören uluslararası kamusal ürün ve iş birliği platformu haline gelmiş, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi 100’den fazla ülkeden net destek almış, Küresel Medeniyet İnisiyatifi ilan edilişinden hemen sonra çok sayıda ülkeden olumlu yanıt bulmuştur. Sağlık, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi insanlığın karşı karşıya olduğu ciddi sorunlara yönelik Başkan Xi Jinping, kader birliğinin inşa etmek için Çin’in planlarını açıklamış, küresel sınamalarla mücadele etmek ve küresel yönetişimi tamamlamak için bilgeliğe katkıda bulunmuştur.

Dünya tarihi 21. yüzyılda ilerlerken insanlık; coğrafya, etnik unsurlar ve kültür sınırlarını aşıp aynı dünya köyünde yaşayan, çıkarları iç içe geçmiş, güvenlik ve tehlike konularını paylaşan çıkar, sorumluluk ve kader birliği haline gelmiştir. Son yıllarda, ticaret savaşları, COVID-19 salgını, jeopolitik krizlere rağmen, küreselleşme trendi inişli çıkışlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Okyanus haline gelmiş dünya ekonomisi ise izole edilmiş göl ya da nehirlere dönmedi ve bundan sonra da dönmeyecek. Artan sayıda ülke ve halk artık şunu farkediyor: Her geçen gün kuvvetlenen küresel krizlere karşı, sadece dayanışma ile birlikte savaş ve barış, refah ve çöküş, düzen ve kaos şeklindeki tarihi döngüden ancak kurtulunulabilir.

İnsanlığın Kader Birliğini İnşa Etme Konsepti, adaleti savunan ve ülkelere barışı çağıran Çin’in geleneksel kültürel genlerinden kaynaklanmakta olup, Çin ulusunun öteden beri insanlığa yönelik güzel beklentilerini yansıtmaktadır. Şu an, İnsanlığın Kader Birliğini İnşa Etme Konsepti Çin anayasasına ve Çin Komünist Partisi tüzüğüne girmiş, Çin modernizasyonunun temel hedeflerinden bir tanesi olmuştur.  Bu, Çin'in, geleneksel Batılı güçlerden farklı bir modernleşme yolu izlemeye kararlı olduğunu ve barışçıl kalkınmayı Çin’in stratejik tercihi olarak gördüğünü tam olarak ispat etmektedir. Tüm dünyayı, dayanışmayı güçlendirip ortak kader birliğini önemseyerek, istişare ve iletişim yoluyla yönetişim sorumluluklarını ortaklaşa yerine getirmeye, küresel sorunlara yönelik geniş mutabakat ve ortak adım oluşturmaya çağırıyoruz. Kalıcı barış için birlikte daha fazla güç toplamalı, kapsamlı güvenlik için uygun bir ortam yaratmalı, ortak kalkınmaya daha fazla güven aşılamalı, medeniyetler arasında karşılıklı öğrenme için güçlü bir ivme sağlamalı, ekolojik koruma için daha fazla eyleme geçmeli ve insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmalıyız.

“Yurtta sulh, cihanda sulh” düşüncesini savunan Türkiye, bölgesel barış ve istikrarı korumak için yapıcı roller oynamaktadır. Çin ve Türkiye yükselen ekonomiye sahip, önde gelen gelişmekte olan ülkeler olarak, geniş ortak çıkarlara ve büyük iş birliği potansiyeline sahiptir. Çin tarafı, Türkiye dahil olmak üzere uluslararası camia ile el ele vererek, dayanışma içinde, İnsanlığın Kader Birliğini İnşa Etme doğrultusunda, kalıcı barış, kapsamlı güven, ortak refah, açık ve kapsayıcı, temiz ve güzel bir dünyayı birlikte inşa etmeye hazırdır.


Arkadaşlara tavsiyeler
       Yazdir