Anasayfa   Başkonsolosluk Hakkında   Çin-Türk İlişkileri   Konsolosluk Hizmetleri   Ekonomik-Ticari İlişkiler   Çin Hakkında   Başkonsolosluğun Sorumlu Bölgeleriyle İlgili   İstanbul'a Gelmek İçin Bilmek Gerekenler 
   Ana Sayfa > Haberler
 
Birlikte COVID-19'la Savaşalım ve Daha İyi Bir Gelecek Yaratalım
2020-11-25 16:28

Majesteleri Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud,

Sevgili meslektaşlarım,

Suudi Arabistan Başkanlığına ve özellikle Majesteleri Kral Salman'a bu zirveye ev sahipliği yapmadaki muazzam çabalarından dolayı yürekten teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Bu yıl, insanlık son yüzyılın en ciddi küresel pandemisini yaşadı. Bir milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Dünya ekonomisi durgunluk içinde. Toplumlar ve geçim kaynakları büyük darbe alıyor. COVID-19'un etkisi, 2008 küresel mali krizinden bile daha kötü.

G20, COVID-19'un ardından hızlı adımlar atmıştır. Bu yılın başlarındaki Olağanüstü Zirve'de, salgınla mücadele için iş birliğini artırma konusunda anlaştık. İlaç ve aşıların Ar-Ge'sini ilerletme, ekonomik ve finansal istikrarı koruma, sanayi ve tedarik zincirlerini açık tutma ve gelişmekte olan ülkelerin borç yükünü hafifletme konusunda anlaştık. Bu önlemler dünyaya güven vermiş ve virüse karşı uluslararası iş birliğinin rotasını çizmiştir. Bu küresel savaşta G20 bir kez daha önemli ve gerçekten yeri doldurulamaz bir rol oynadı.

Biz konuşurken, salgın hala dünya çapında hasara yol açıyor ve bazı ülkeler ikinci bir enfeksiyon dalgası tehdidiyle karşı karşıya. Virüsü kontrol altına almak, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve geçim kaynaklarını korumak tüm ülkeler için uzun ve çetin bir yolculuk olmaya devam ediyor. Bu arada, uluslararası yapı daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Yükselen tek taraflılık ve korumacılık, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinde aksamalara neden oluyor. Virüsü kontrol altına alırken, ekonomik büyümeyi de dengelemeli ve restore etmeliyiz. G20 için, aşağıdaki alanlarda daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum:

İlk olarak, COVID-19'a karşı küresel bir güvenlik duvarı oluşturmak. Öncelikle hastalığı evde kontrol altına almalıyız ve bu temelde ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek için değişimleri ve iş birliğini güçlendirmeliyiz. Birkaç G20 üyesi, aşı Ar-Ge ve üretiminde ilerleme kaydetmiştir. Çalışmaları hızlandırmalı ve kaynakları harekete geçirme ve sağlamlaştırma ve aşıları adil ve verimli bir şekilde dağıtma konusunda DSÖ'ye destek vermeliyiz. Çin, COVID-19 aşıları konusunda uluslararası iş birliğini aktif olarak desteklemektedir ve bu çalışmalara katılmaktadır. COVAX tesisine katıldık ve aşıların Ar-Ge üretimi ve dağıtımı konusunda diğer ülkelerle iş birliğini hızlandırmaya hazırız. Diğer gelişmekte olan ülkelere yardım ve destek sağlama taahhüdümüzü onurlandıracak ve aşıları dünyanın her yerinden insanlar için erişilebilir ve satın alınabilir küresel bir kamu malı haline getirmeye çalışacağız.

İkincisi, küresel ekonominin sorunsuz işlemesini sağlamak. Virüsü kontrol altına alırken, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenli ve sorunsuz çalışmasını yeniden sağlamamız gerekiyor. Gümrük vergilerini ve engelleri azaltmalı ve önemli tıbbi malzeme ticaretinin serbestleştirilmesini araştırmalıyız. Düzenli personel akışını kolaylaştırmak için politikaları ve standartları daha da uyumlu hale getirmemiz ve "hızlı yollar" oluşturmamız gerekiyor. Çin, uluslararası kabul görmüş QR kodları biçiminde nükleik asit test sonuçlarına dayalı olarak sağlık sertifikalarının karşılıklı tanınmasına yönelik küresel bir mekanizma önermiştir. Daha fazla ülkenin bu mekanizmaya katılacağını umuyoruz. Ayrıca, personel ve mal akışını kolaylaştırmak için kurumsal iş birliği yürütme ve küresel iş birliği ağları oluşturma konusunda G20'yi destekliyoruz.

Üçüncüsü, dijital ekonominin rolünü kullanmak. COVID-19, yeni teknolojilerin, yeni iş formlarının ve 5G, yapay zekâ ve akıllı şehirler gibi yeni platformların patlamasını ateşledi ve çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi eğitim ve teletıp gibi temassız bir ekonominin gelişimini hızlandırdı. Tüm bunlar ekonomik büyüme için yeni yollar açıyor. Değişime uyum sağlamalı ve krizi fırsata çevirmeliyiz. Yapısal reformu derinleştirebilir ve bilimsel ve teknolojik yenilik ve dijital dönüşüm yoluyla yeni büyüme itici güçleri geliştirebiliriz. Dijital ekonominin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratabilir, veri güvenliği iş birliğini geliştirebilir, dijital altyapıyı güçlendirebilir ve tüm ülkelerden yüksek teknoloji şirketlerinin oyun alanını dengeleyebiliriz. Bu arada, dijital ekonominin istihdam, vergilendirme ve savunmasız gruplara getirdiği zorlukları ele almalı ve dijital uçurumu kapatmaya çalışmalıyız.

Dördüncüsü, daha kapsayıcı bir gelişme için çaba göstermek. Gelişmekte olan ülkelere desteğimizi sürdürmeli ve pandeminin neden olduğu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmalıyız. Kendi zorluklarına rağmen Çin, Borç Ödeme Erteleme Girişimini (DSSI) tam olarak uygulamaya koydu ve toplam 1,3 milyar ABD dolarının üzerindeki borç geri ödemesini erteledi. Çin, DSSI'nin uzatılması kararını destekliyor ve tam olarak uygulanması için diğer taraflarla birlikte çalışmaya devam edecek. Bu arada, Çin belirli zorluklarla karşı karşıya ülkeler için borç süspansiyon ve yardım düzeyini artıracak ve gönüllü olarak piyasa ilkelerine göre yeni finansman desteği sağlamak için finans kurumlarını teşvik edecek. Kadınların pandeminin gölgesinden çıkmasına, özel ihtiyaçlarını karşılamasına ve Beijing Deklarasyonunu ve eylem platformunu gerçekleştirmesine yardımcı olmalıyız. Çin, COVID sonrası dönemde kadınların gelişimine katkıda bulunmak için 2025'te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi üzerine başka bir Küresel Liderler Toplantısı düzenlenmesini önerdi. Gıda güvenliği sorununu ciddiye almamız ve gelecek yıl gıda sistemleri Zirvesi'nin düzenlenmesinde BM'yi desteklememiz de hayati önem taşıyor. Bu bağlamda Çin, zamanı geldiğinde gıda israfı konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesini önermekte ve G20 üyelerinin ve ilgili uluslararası kuruluşların aktif katılımını memnuniyetle karşılamaktadır.

Meslektaşlar,

COVID-19 ciddi etkisi, küresel yönetişimin eksikliklerini ortaya çıkardı. Uluslararası toplum, COVID sonrası uluslararası düzene ve küresel yönetişime ve ayrıca G20'nin gelecekteki rolüne büyük ilgi gösteriyor. Benim görüşüme göre, kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak yararlar ilkesi ileriye doğru yolumuza rehberlik etmelidir. Çok taraflılığı korumalı, açıklık ve kapsayıcılığı sürdürmeli, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini teşvik etmeli ve zamana ayak uydurmalıyız. G20 bu süreçte daha büyük bir rol oynamalı.

Öncelikle BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmemiz gerekiyor. BM, iş birliği yoluyla uluslararası meseleleri ele alan temel kurumdur. Tüm ülkeler BM'nin konumunu ve duruşunu sıkı bir şekilde desteklemeli, Tüzüğünün amaç ve ilkelerini izlemeli ve uluslararası hukukun desteklediği uluslararası düzeni korumalıdır. Küresel fikir birliğini daha etkili bir şekilde oluşturmada, küresel kaynakları harekete geçirmede ve küresel eylemleri koordine etmede BM'yi destekliyoruz. BM'nin dünya barışı ve kalkınmasını desteklemede daha büyük bir rol oynamasını destekliyoruz.

İkinci olarak, ekonomik küreselleşme için yönetim yapısını geliştirmemiz gerekir. Şeffaf, ayrımcı olmayan, açık ve kapsayıcı, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini sıkı bir şekilde korumalı ve etkinliğini ve korumunu artırmak için DTÖ reformunu desteklemeliyiz. Serbest ticareti teşvik etmeli, tek taraflılık ve korumacılığa karşı çıkmalı, adil rekabeti sürdürmeli ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma haklarını, çıkarlarını ve alanını korumalıyız. Uluslararası finansal sistem reformuna devam etmeli, IMF'nin 16. Genel Kota İncelemesini programa göre sonuçlandırmalı, Özel Çekme Haklarının rolünü genişletmeli, küresel finansal güvenlik ağını güçlendirmeli ve gelişmekte olan ülkelerin temsilini ve sesini yükseltmeliyiz. Ayrıca ekonomik küreselleşmenin önündeki zorlukları doğrudan ele almalı ve onu herkes için daha açık, kapsayıcı, dengeli ve faydalı hale getirmeliyiz.

Üçüncüsü, dijital ekonominin sağlıklı gelişimini teşvik etmemiz gerekiyor. Ülkelerin veri güvenliği, dijital bölünme, kişisel mahremiyet, etik konusundaki endişelerini gidermek, yeniliği teşvik etmek ve güven inşa etmek için insan merkezli ve gerçeklere dayalı politikalar benimsemeliyiz. BM'nin bu alandaki liderlik rolünü desteklemeli ve dijital ekonomiyi inşa etmek için açık, adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Çin, kısa süre önce Veri Güvenliği Küresel Girişimi'ni başlattı. Bu temelde küresel dijital yönetişim kurallarını tartışmak ve formüle etmek için çalışabiliriz. Çin, yapay zekâ konusunda artan diyaloğu destekliyor ve G20 Yapay Zekâ İlkelerini ilerletmek ve küresel olarak yapay zekanın sağlıklı gelişimi için rotayı belirlemek için zamanı geldiğinde bu konuda bir toplantı öneriyor. G20 ayrıca, Merkez Bankası dijital para birimleri için standartların ve ilkelerin geliştirilmesini açık ve uzlaşmacı bir tavırla tartışmalı ve uluslararası para sisteminin geliştirilmesi için toplu olarak bastırırken her türlü risk ve zorlukla düzgün bir şekilde ele alması gerekmektedir.

Dördüncüsü, küresel zorlukların üstesinden gelmek için kapasiteler geliştirmemiz gerekiyor. Şu anki en acil görev, küresel halk sağlığı sistemini desteklemek ve COVID-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almaktır. DSÖ'nün rolünü geliştirmemiz, pandemiye hazırlığı ve müdahaleyi iyileştirmemiz, insan sağlığı ve güvenliği için güçlü bir kalkan oluşturmamız ve herkes için küresel bir sağlık topluluğu oluşturmamız gerekiyor. Tek vatanımız olan Dünya gezegenini korumak için ekoloji ve çevre konusunda uluslararası iş birliğini büyütmemiz gerekiyor. Gerekli olmayan, tek kullanımlık plastik ürünlerin üretimini ve kullanımını daha da azaltmamız gerekiyor. Her ikisi de gelecek yıl düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin COP26'sı ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin COP15'i, insan ve doğanın uyum içinde bir arada var olduğu temiz ve güzel bir dünya inşa etmek için daha geniş bir fikir birliği ve daha güçlü bir sinerji oluşturmak için fırsatlar olarak hizmet edebilir. Çin, yasadışı yaban hayatı ticaretinin tamamen yasaklanması ve vahşi fauna(hayvan topluluğu)  ve floranın (bitki örtüsü) korunması konusunda daha güçlü değişim ve işbirliği çağrısında bulunuyor.

Meslektaşlar,

COVID-19 ile mücadelede önemli stratejik kazanımlarını temel alan Çin, ekonomik kalkınmada istikrarlı adımlar atmıştır. Yakın zamanda sonuçlanan 19. ÇKP Merkez Komitesinin Beşinci Genel Oturumu, Çin'in 14. beş yıllık planını formüle etmek için tavsiyeleri kabul etti. Oturumda, Çin'in belirlenen zaman çerçevesinde her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa etmeyi bitireceğinin ve gelecek yıl tamamen modern bir sosyalist ülke inşa etme yolunda yeni bir yolculuğa çıkacağının altını çizdi. Çin'in gelişiminin yeni aşamasının bilimsel bir analizine dayanarak, yeni kalkınma felsefesine bağlı kalmaya devam edeceğiz ve ana dayanak noktası olarak iç dolaşım ve birbirini güçlendiren iç ve uluslararası dolaşımlar ile yeni bir kalkınma paradigmasını aktif olarak teşvik edeceğiz. Bu yeni kalkınma paradigması kesinlikle kapalı bir politika değildir. Bunun yerine, üretim, dağıtım, değişim ve tüketimde engelsiz akış sağlamak için hem arz hem de talep taraflarına çaba göstermeye çağırıyor. Çin ekonomisini daha dirençli ve rekabetçi hale getirirken, aynı zamanda daha yüksek standartlarda yeni bir açık ekonomi sistemi kurmayı hedefliyor. Bu, dünyanın Çin'in yüksek kaliteli gelişiminden faydalanması için daha fazla fırsat yaratacaktır.

Çin her zaman küresel barışın kurucusu, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin savunucusu olacaktır. Karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde, Çin, tüm ülkelerle barış içinde bir arada yaşama ve ortak kalkınma peşinde koşmaya hazırdır. Farklılıkların üstesinden diyalog yoluyla gelebilir, anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözebilir ve dünya barışı ve kalkınması için ortak bir çaba gösterebiliriz.

Meslektaşlar,

Bir Çin şiirinin dediği gibi, "Batmış bir geminin yanından binler yeni yelkenli geçer; hasta bir ağacın çevresinde on binler yeni ağar baharda yeşerir ." COVID-19 sona erdiğinde dünyamızın salgından sonra yeniden doğacağına ve daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu ruhla, halkımıza daha iyi bir yaşam sunmak için el ele verelim ve insanlık için ortak kader birliği inşa edelim.

Arkadaşlara tavsiyeler
       Yazdir