Anasayfa   Başkonsolosluk Hakkında   Çin-Türk İlişkileri   Konsolosluk Hizmetleri   Ekonomik-Ticari İlişkiler   Çin Hakkında   Başkonsolosluğun Sorumlu Bölgeleriyle İlgili   İstanbul'a Gelmek İçin Bilmek Gerekenler 
   Ana Sayfa > Haberler
 
Ortak Geleceği Olan Bir Asya-Pasifik Topluluğu İçin Birlikte Çalışalım
2020-11-25 16:21

Saygıdeğer Başbakan Tan Sri Muhyiddin Yasin,

Sevgili Meslektaşlarım,

Size video bağlantısı ile katılmak bana büyük zevk veriyor. Toplantıya ev sahipliği yapan Başbakan Muhyiddin Yasin ve Malezya hükümetine teşekkür etmek istiyorum.

APEC'in kuruluşundan bu yana geçen 30 küsur yıl uluslararası manzaranın hızlı evrimini ve küresel yönetişimin derin dönüşümlerini gördü. Asya-Pasifik bölgesinde de bir takım değişimlere tanık oldu.

Son otuz yıl ve daha fazla bir süre boyunca, APEC iş birliği derinleşmeye devam etti ve birçok cephede önemli ilerleme kaydetti. BOGOR hedefleri tarafından yönlendirilen, bölgesel ekonomik entegrasyonu sürekli olarak geliştirdik. APEC iş birliğinin "iki tekerleğinin" karşılıklı tamamlayıcılığını ve dengeli gelişimini gerçekleştirmek amacıyla, ekonomik ve teknik iş birliği ile birlikte ileri düzeyde ticaret ve yatırım liberalizasyonu ve kolaylaştırılmasına sahibiz. Açık bölgeselciliği savunduk ve gönüllülük, fikir birliği oluşturma, esneklik, pragmatizm ve artan ilerleme için bir APEC yaklaşımı geliştirdik. Yıllar içinde, Asya-Pasifik iki finansal krizi atlattı ve bir milyardan fazla insanı yoksulluktan kurtardı. Küresel ekonominin önde gelen ve en dinamik güç merkezi haline geldi, açık bir dünya ekonomisi inşa etmede aktif bir rol oynadı, çok taraflı ticaret sistemini destekledi ve ekonomik küreselleşmeye öncülük etti.

Otuz yıl sonra, hem dünya hem de Asya-Pasifik'te derin değişimler yaşanıyor ve bu süreç COVID-19 yüzünden daha da hızlandı. Dünya ekonomisi sıkıntıda. Ekonomik küreselleşme ters rüzgarlarla karşı karşıya. Tek taraflılık ve korumacılık artıyor. Eşitlik ve verimlilik, büyüme ve dağıtım ile teknoloji ve istihdamı dengelemek giderek zorlaşıyor. Zenginlik uçurumu ortak bir görüş olmaya devam ediyor. Küresel yönetişim sistemi yeni zorluklarla karşı karşıyadır. On yıllardır ilk kez, Asya-Pasifik bir bütün olarak negatif ekonomik büyüme kaydetti. İnsanların sağlığını korumak ve ekonomiyi canlandırmak, üstlenmemiz gereken iki zorlu görevdir. Asya-Pasifik iş birliği neler yapmalıdır? Cevap, bölgemizin gelişimi, halkımızın refahı ve genel olarak dünyanın geleceği üzerinedir.

Bu yılın APEC gündemindeki bir öncelik, bir Asya-Pasifik topluluğu oluşturma hedefimize giden yol olan 2020 sonrası vizyonu ortaya çıkarmaktır. Bu, Asya-Pasifik iş birliğinde başka bir aşamaya başlamak, bölgemizdeki güçlü kalkınma ivmesini sürdürmek ve ortak refahın geleceğini kucaklamak için yeni bir başlangıç noktası olarak alınmalıdır. Birlikte, açıklık ve kapsayıcılık, inovasyon odaklı büyüme, daha fazla bağlantı ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği içeren ortak bir geleceğe sahip bir Asya-Pasifik topluluğu oluşturabiliriz.

Öncelikle açık ve kapsayıcı kalmalıyız. Dünya ekonomisi çevremizdeki Pasifik Okyanusu gibidir- Çeşitli nehirlerden su alır ve dünyanın farklı bölgelerini birbirine bağlar. Bu nedenle, önemli bir büyüklük ve muazzam bir canlılık kazanmıştır. Asya-Pasifik'te ekonomik kalkınmayı ve refahı mümkün kılan şey, eşit olarak iş birliğini sürdürme ve farklılıkları karşılıklı saygı ile çözme yaklaşımıdır. Yıllar boyunca APEC, bölgesel ekonomik entegrasyonu derinleştirmeye kendini adamış ve Bogor Hedeflerinin uygulanmasında önemli ilerleme kaydetmiştir. Aynı zamanda çok taraflı ticaret sisteminin gelişimini yönlendirmede önemli bir rol oynamıştır. Yine de serbest ve açık ticaret ve yatırımın bir gecede gerçekleştirilemeyeceği unutulmamalıdır. Asya-Pasifik'in barış ve istikrarı korumada, çok taraflılığı sürdürmede ve açık bir dünya ekonomisini teşvik etmede önder olarak kalması önemlidir. Merkezinde Dünya Ticaret Örgütü olan çok taraflı ticaret sistemini desteklemek, serbest ve açık ticaret ve yatırımı teşvik etmek ve ekonomik küreselleşmeyi herkes için daha açık, kapsayıcı, dengeli ve faydalı hale getirmek için her zamanki gibi kararlı olmalıyız. Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin (FTAAP) erken hayata geçirilmesi için ve bölgesel ekonomik bütünleşmeyi sürdürmek için sürekli çaba sarf etmek gerekmektedir. Çin, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın (RCEP) imzalanmasını memnuniyetle karşılıyor ve Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşmaya (CPTPP) katılmayı olumlu bir şekilde değerlendirecektir.

Serbest ve açık ticaret üzerine çalışmaya devam ederken, ekonomik ve teknik iş birliğine daha az önem vermemeliyiz. APEC Kalite Artışını Güçlendirme Stratejisini ve Kapsayıcılığı Geliştirme Eylem Gündemini daha fazla uygulamalı ve gelişmekte olan üyelerin endişelerini karşılamalıyız. Özellikle kadınların ve diğer bazı toplulukların özel ihtiyaçlarını ele almalı ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (MSME'ler) desteklemeliyiz. Bu tür çabalar kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacaktır. Çin, Ticaret ve yatırım politikalarının insanlara nasıl daha fazla faydalar sağlayabileceğine dair öneriler aramak için ticaret ve yatırım yoluyla ekonomik entegrasyonun ilerletilmesi üzerine bir seminere ev sahipliği yapacaktır. Çin, bu önerileri takip etmek için tüm taraflarla çalışmayı dört gözle bekliyor.

İkincisi, inovasyon odaklı büyümeyi sürdürmemiz gerekiyor. Dijital ekonomi küresel kalkınmanın gelecekteki yönünü temsil ederken, inovasyon Asya-Pasifik'in ekonomik kalkışını körükledi. Çağımızın fırsatlarını proaktif bir şekilde değerlendirmeli ve bölgemizin bol insan kaynağından, sağlam teknolojik temelinden ve muazzam pazar potansiyelinden yararlanarak yeni bir rekabet avantajı elde etmeliyiz ve insanlarımızın yaşamlarının iyileştirilmesi için yeni olanaklar aramalıyız. APEC İnternet ve Dijital Ekonomi Yol Haritası, yeni teknolojilerin yayılmasını ve uygulanmasını teşvik etmek, dijital altyapıyı güçlendirmek ve dijital uçurumu kapatmak için tam olarak uygulanmalıdır. Ekonomik yönetişimi geliştirmemiz ve işletmeler için açık, adil, eşitlikçi ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlamamız gerekiyor. Bu yıl Çin, akıllı şehirlerle ilgili kılavuzların oluşturulmasına katkıda bulunacağını ve bölgedeki yenilikçi kentsel gelişim için bir örnek sunacağını umduğumuz akıllı şehirler üzerine bir APEC vaka çalışması gerçekleştirdi. Çin, APEC üyeleri arasında COVID-19'un nasıl kontrol edileceği ve dijital teknolojilerle ekonomik toparlanmanın nasıl sağlanacağı konusunda deneyim paylaşımı çağrısında bulunuyor. Çin ayrıca dijital iş ortamını iyileştirmek, piyasa oyuncularına enerji vermek ve dijital ekonominin potansiyelini kullanmak için çağrıda bulunuyor. Bu tür çabalar, bölgemizdeki ekonomik toparlanmaya yeni bir ivme kazandıracaktır. Önümüzdeki yıl Çin, bölgemizdeki yoksulluğun ortadan kaldırılmasında dijital teknolojilerin rolünü ortaya çıkarmak amacıyla dijital teknoloji destekli yoksulluğun azaltılması üzerine bir çalıştaya ev sahipliği yapacaktır.

Üçüncüsü, bağlanabilirliği geliştirmemiz gerekiyor. Bağlanabilirlik, bölgesel ekonomik entegrasyonun hayati bir temelidir ve dünyanın birbirine bağlı gelişimi için önemli bir temeldir. Devam eden pandemi, bağlantıda kalmanın önemini daha da vurguluyor. İnsanların, malların, sermayenin ve verilerin sorunsuz, güvenli ve düzenli akışını kolaylaştırmak ve sorunsuz bir şekilde bağlanmış bir Asya-Pasifik'e ulaşmak için APEC Bağlanabilirlik Planını uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Çin, salgın sırasında insanların akışını kolaylaştırmak için Endonezya, Kore Cumhuriyeti ve Singapur gibi APEC üyeleriyle "hızlı yollar" açtı ve bu tür düzenlemelerden oluşan bir ağı tamamlamak için daha fazlası yapılacak. Bu bağlamda, uluslararası gezginlerin COVID ile ilgili sağlık bilgilerinin karşılıklı olarak tanınmasını teşvik etmek önemlidir. Çin, gümrük işlemlerini daha verimli hale getirmeye, dar geçitleri temizlemeye ve bozulmuş bağlantıları yeniden bağlamaya yardımcı olacak "yeşil şeritler" oluşturmak için diğer tüm taraflarla aktif ve iyi düşünülmüş adımlar atmaya hazırdır. Bölgemizde ve ötesinde sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için endüstriyel ve tedarik zincirlerinde uluslararası iş birliği platformlarının oluşturulmasını da teşvik edebiliriz. Daha büyük bir sinerji oluşturmak için farklı tarafların kalkınma planları ve bağlanabilirlik girişimleri arasında daha fazla tamamlayıcılık sürdürmeliyiz. Çin adına, Asya-Pasifik'te bağlanabilirlik için daha büyük bir platform kuracağına ve bölgemizin ve daha geniş dünyanın ekonomisine daha güçlü bir ivme kazandıracağına inandığımız yüksek kaliteli Kuşak ve Yol iş birliğindeki tüm ortaklarla çalışmayı umuyoruz.

Dördüncüsü, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini teşvik etmemiz gerekiyor. Asya-Pasifik ekonomileri yüksek derecede karşılıklı tamamlayıcılığa sahiptir ve derinden iç içe geçmiş çıkarlara sahiptir. Ekonomik iş birliğimiz hiçbir zaman, birinin diğerinin pahasına kazandığı sıfır toplamlı bir politik oyun olmadı. Aksine, iş birliğimiz bize, yaptığımız her şeyin karşılıklı olarak birbirini güçlendirip herkes için faydalı olmasını sağlayacak bir geliştirme platformu sağlamıştır. "Bukit sama didaki, lurah sama dituruni" diye bir Malay atasözü vardır, bu da birlikte tepeye tırmanmak ve birlikte vadiden aşağı inmek anlamına gelir. Bu da Asya-Pasifik ailemizin ruhunu uygun bir şekilde yakalıyor. COVİD-19, yalnızca dayanışma ve iş birliğinin, zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayabileceğinin bir başka hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Karşılıklı güven, kapsayıcılık ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini içeren Asya-Pasifik ortaklığını derinleştirmemiz ve kapsamlı danışma, ortak katkı ve paylaşılan faydalar yaklaşımını takip etmemiz gerekiyor. Tüm bölge için ortak refah sağlamak için bölgesel iş birliğimizin düzeyini ve kapsamını yükseltmeye devam etmeliyiz. APEC'in uzun vadede sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için, fikir birliğine dayalı olarak pratik iş birliğini ilerletmemiz, farklılıkları ve anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmemiz ve Asya-Pasifik iş birliğini doğru yönde tutmamız önemlidir.

Şu anda, COVID-19 ile savaşmak hepimiz için en acil görevdir. Aşıların ve ilgili değişimlerin araştırma ve geliştirmesini hızlandırmalı ve gelişmekte olan ülkelerde erişilebilirliklerini ve satın alınabilirliklerini iyileştirmek için aşıları küresel bir kamu yararı haline getirmek için daha çok çalışmalıyız. Bu amaçla Çin, COVID-19 Aşı Küresel Erişim Tesisine (COVAX) katıldı. APEC'İ, halk sağlığı ve MSME'ler alanlarında politika değişimlerini güçlendirmek ve kapasite geliştirmede destekliyoruz. Çin, yoksul ve uzak bölgelerdeki insanlara zamanında ve kaliteli tıbbi hizmetlere erişim sağlamak için bir "teletıp" girişiminde bulundu. Bu çabaların salgınla mücadele iş birliğine ve ekonomik iyileşmeye katkıda bulunacağını umuyoruz.

Çin, APEC'in rolüne çok değer veriyor. Organizasyonun gelişimini desteklemeye devam edeceğiz ve Asya-Pasifik'te derinlere inen köklerimizle, gelişimine ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz.

Meslektaşlar,

Bu yıl Çin halkı, COVID-19'u kontrol etmede büyük bir stratejik başarı elde etmek için yoğun çaba sarf etti. Bu zor zamanlarda diğer ülkelerle birlikte çalışan Çin, bilgeliğini ve kaynaklarını koronavirüse karşı küresel mücadeleye katkıya sundu. Önleme ve tedavi konusunda tam deneyimi çeşitli taraflarla paylaştı ve diğer ülkelere ve uluslararası kuruluşlara yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Tüm bunlar, herkes için küresel bir sağlık topluluğu oluşturmaya yönelik attığımız somut eylemler arasındadır. Aynı zamanda, COVID-19 denetimini evdeki ekonomik ve sosyal kalkınmayla koordine ettik ve Çin ekonomisinin istikrara kavuşabilmesi, toparlanabilmesi ve sürekli olarak yükseltilebilmeleri için makro politika tepkisini artırdık. Bu yılın ilk üç çeyreğinde, Çin'in GSYİH'sı yüzde 0,7 artarak tüm yıl için pozitif bir büyüme kaydetti. Ayrıca, bu yılın sonuna kadar, mevcut yoksulluk sınırının altında yaşayan tüm kırsal kesimde yaşayanları yoksulluktan kurtarmış olacağımızı da belirtmekte fayda var.

Yakın zamanda sonuçlanan 19. ÇKP Merkez Komitesinin Beşinci Genel Oturumu, Çin'in 14. beş yıllık planını formüle etmek için tavsiyeleri kabul etti. Oturumda, Çin'in belirlenen zaman dilimi içinde her açıdan orta derecede müreffeh bir toplum inşasını bitireceğinin ve gelecek yıl tamamen modern bir Sosyalist ülke inşa etme yolunda yeni bir yolculuğa çıkacağının altını çizdi. Çin'in gelişiminin yeni aşamasının bilimsel bir analizine dayanarak, yeni kalkınma felsefesine bağlı kalmaya devam edeceğiz ve ana dayanak noktası olarak iç dolaşım ve birbirini güçlendiren iç ve uluslararası dolaşımlar ile yeni bir kalkınma paradigmasını aktif olarak teşvik edeceğiz. Çin, daha yüksek standartlarda yeni bir açık ekonomi sistemi kuracak ve daha çekici bir yatırım ve iş ortamı yaratacaktır.

Sonuç olarak, Çin Asya-Pasifik'teki diğer tüm taraflarla birlikte çalışarak bölgemiz için daha parlak bir barış ve refah geleceği inşa etmeye ve paylaşmaya ve insanlık için sağlam bir ortak kader birliği hedefine daha da yaklaşmaya hazırdır.

Hepinize teşekkür ederim.

Arkadaşlara tavsiyeler
       Yazdir