Anasayfa   Başkonsolosluk Hakkında   Çin-Türk İlişkileri   Konsolosluk Hizmetleri   Ekonomik-Ticari İlişkiler   Çin Hakkında   Başkonsolosluğun Sorumlu Bölgeleriyle İlgili   İstanbul'a Gelmek İçin Bilmek Gerekenler 
   Ana Sayfa > Haberler
 
13 toplantı
2020-09-04 20:41

Q1: Yakın zamanlarda Alman akademisyen Adrian Zenz tarafından yayınlanan "Kısırlaştırma, Rahim İçine Spiral Takma, Zorunlu Doğum Kontrolü Uygulamaları: Xinjiang'da Uygurların Doğumlarını Bastırmaya Yönelik Çin Komünist Partisi’nin Kampanyası” başlıklı bir raporda Xinjiang'da Uygur ve benzeri etnik azınlıklara zorunlu kısırlaştırma yöntemiyle soykırım uygulandığı belirtildi. Bu konuda nasıl değerlendirme yaparsınız? Şimdiden teşekkür ediyorum.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi İstatistik Başkanlığı Yetkilisi Tursunay Abudureyim: Çin karşıtı Alman akademisyen Adrian Zenz tarafından yayınlanan "Kısırlaştırma, Rahim İçine Spiral Takma, Zorunlu Doğum Kontrolü Uygulamaları: Xinjiang'da Uygurların Doğumlarını Bastırmaya Yönelik Çin Komünist Partisi’nin Kampanyası” başlıklı sözde araştırma raporu önyargılı veriler ve kötü niyetli vakalarla "Xinjiang'ın doğal nüfus artışı önemli ölçüde azaldı" ve "Xinjiang'da zorunlu kısırlaştırma sorunları var" iddialarını ileri sürdü. Bunlar, hem bilimsel araştırma yöntemlerine ve akademik standartlara, hem de Xinjiang'daki gerçeklere aykırıdır.

Aslında, Xinjiang'daki Uygur nüfusu devamlı artmaktadır. Yasalara dayalı aile planlamasının uygulanması sürecinde Uygurlar gibi etnik azınlıkların hakları ve çıkarları yeterince korunmuştur. İstatistikler, 2010-2018 yılları arasında Xinjiang'daki Han etnik nüfusu biraz artarken, Xinjiang’ın nüfus toplamı, etnik azınlık nüfusu ve Uygur nüfusunun sürekli arttığını gösteriyor. 2010-2018 yılları arasında, Xinjiang'da daimi ikamet eden nüfus %13.99 artışla 21,815,800'den 24,867,600'e yükseldi, 3 milyon 51.8 bin olarak arttı. Bunlardan etnik azınlık nüfusu %22.14 artışla 12.9859 milyondan 15.8608 milyona yükseldi, 2,874,900 olarak arttı. Uygur nüfusu %25.04 artışla 10,171,500'den 12,7184 milyona yükseldi, 2.5469 milyon olarak arttı. Han etnik nüfusu %2.0 artışla 8,829,900'dan 9,006,800'e çıktı, 176,900 olark arttı. Uygur nüfusunun büyüme hızı sadece bütün Xinjiang nüfusunun büyüme oranından daha yüksek değil, aynı zamanda azınlık nüfusunun büyüme oranından ve hatta Han etnik nüfusunun büyüme oranından bile daha yüksektir.

2010-2018 yılları arasında, Xinjiang'daki nüfusunun doğum oranı ve doğal artış oranında hafif bir düşüş görüldü. Bu dönemde, Xinjiang'da daimi ikamet eden nüfusunun doğum oranları sırasıyla ‰14.85、‰14.99、‰15.32、‰15.84、‰16.44、‰15.60、‰15.34、‰15.88、‰10.69; doğal artış oranları sırasıyla ‰10.71、‰10.57、‰10.84、‰10.92、‰11.47、‰11.06、‰11.08、‰11.40、 ‰6.13 oldu. 2017'den önce, Xinjiang'daki nüfus doğum oranı ‰15, doğal artış oranı ‰11 civarındaydı. 2018 yılında Xinjiang'daki nüfus doğum oranında ve doğal artış oranında bir düşüş olmasına rağmen, ulusal düzeye göre doğum oranı (‰10,69) ile ulusal doğum oranı(‰10,94) hemen hemen aynı, doğal artış oranı (‰6,13) ulusal orandan (‰3,81) yüksekti. Bunlardan Uygur olanların doğum oranı (‰11.9), Xinjiang'ın genel nüfus doğum oranından (‰10.69) ve Han'ın doğum oranından (‰9.42) yüksekti. Xinjiang'ın Uygur nüfusunun artış ve doğum oranları, aynı dönemdeki Xinjiang'ın genelinden ve Han nüfusundan daha yüksekti, bu nedenle sözde "soykırım" tamamen saçmadır.

Bilindiği gibi, Adrian Zenz, ABD hükümeti tarafından 1983 yılında kurulan aşırı sağcı örgütü sözde Komünizm Kurbanları Hatıra Vakfı'nın bir üyesi ve ABD istihbarat teşkilatının beyni ile kurulan Xinjiang Mesleki Eğitim Merkezi Araştırma Grubu'nun kıdemli bir üyesidir. Kendisinin "Tanrı tarafından yönlendirilerek" Çin'e karşı "görevlendirildiğine" inanıyor. Xinjiang meseleleri hakkında yalan uydurmaya ve Çin'e iftira atmaya meraklı. Daha önceki raporları ve iddialarının sahte olduğu kanıtlanmıştı. Bu kez, tekrar spekülasyon yaparak Xinjiang'ın nüfus artışının kurallarını ve gerçeklerini görmeden sözde “Xinjiang’da etnik azınlıkların nüfus artışı bastırılıyor" yalanını kasten uyduruyor. Amacı, sözde "Xinjiang'daki nüfusla ilgili sorunları" alet ederek "insan hakları sorunlarını" uydurmak suretiyle Çin’in içişlerine karışmak ve Xinjiang’ın gelişimini ve düzenini bozan "Amerikalı efendisine" hizmet etmektir. Umarız hepiniz gözlerinizi keskin tutarsınız ve bu kötü niyetli sözde "Xinjiang sorunları uzmanı" tarafından manipüle edilmekten kaçınırsınız.

Q2: Xinjiang’ın aile planlaması politikasını anlatır mısınız? Teşekkürler.

Xinjiang Uygur Özerk Bölge Sağlık Komisyonu Başkanı Mutalipu Rouzi: Çin’in aile planlaması politikasının uygulanması iç kesimlerden hudutlara, kentlerden kırlara ve Han’dan azınlık etnik grubuna düzenli bir gelişim süreci yaşandı. Azınlıklar üzerinde uygulanan politikası Han’lara kıyasla nispeten gevşektir. Çin'in bir parçası olarak Xinjiang’da, aile planlaması politikası ulusal hukuk ve yönetmeliklere göre uygulanmaktadır ve tek etnik azınlığa yönelik politika hiç formüle edilmemiş ve uygulanmamıştır.

1975'ten itibarıyla Xinjiang, Han nüfusunun nispeten yoğun olduğu Urumçi ve diğer şehirlerde aile planlaması politikası uyguluyor. 1981 yılında Aile Planlamasının Bazı Sorunlarına İlişkin Geçici Yönetmelikler yayınlanmış ve aile planlaması politikası Han nüfusunda tamamen uygulanmıştır. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aile Planlaması Tedbirleri 1992'de yayınlanmış ve Xinjiang'ın tüm nüfusu içinde azınlıkların Han’lardan daha gevşek olduğu aile planlaması politikası yürürlüğe girmiştir. Yani, kentsel Han halkı her çiftin 1 çocuğu, kırda yaşayanların ise 2 çocuğa sahip olmasını teşvik eder; kentsel etnik azınlığın her çiftin 2 çocuğu, kırda yaşayanların ise 3 çocuğu olabilir. 2017 yılında, ekonomik ve sosyal gelişme seviyesinin iyileştirilmesi ve tüm etnik grupların aynı sayıda çocuk sahibi olma isteği paylaşması ile Xinjiang’ın, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Nüfus ve Aile Planlaması Yönetmeliği’ni revize etmesi ile tüm etnik gruplara aynı aile planlaması politikası uygulandı. Yani kentsel her çiftin 2 çocuk, kırda yaşayanların ise 3 çocuğu olabilir. Xinjiang'daki etnik azınlıklara yönelik aile planlaması politikasının Han etnik grubundan 17 yıl sonra yürürlüğe konmasının yanı sıra, iç kesimlere göre nispeten daha gevşek olduğu görülebilir.

Q3: "Xinjiang İstatistik Yıllığı" verilerine göre, Xinjiang'ın doğal nüfus artış hızı 2018'de düştü. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz?

Xinjiang Özerk Bölge İstatistik Başkanlığı Yetkilisi Tursunay Abudureyim: Xinjiang'ın 2018'deki nüfus artışındaki düşüş, Aile Planlama Politikasının tam olarak uygulanmasının bir sonucudur, aynı zamanda Xinjiang'ın ekonomik ve sosyal gelişimini ve tüm etnik gruplar arasında insanların doğurganlık tutumlarının değişen modellerinin bir yansımasıdır.

2017'den önce, aile planlama politikası Xinjiang'ın Kaşgar ve Hotan gibi güney şehirlerinde yeterince uygulanmıyordu ve bu da politikanın izin verdiğinden daha fazla çocuk sahibi olunmasına neden oldu. Son yıllarda, Xinjiang'ın yoksulluğu azaltma sürecinde, plansız doğum sonucu oluşan fazla nüfus, ev ziyareti ve evden haneye bilgi toplama yoluyla tespit edildi ve bu çocuklar yasalara uygun olarak nüfus hesabına kayıt ettirildi. Bu tür nüfus, sağlık ve istatistik otoritelerinin tahminlerine uygun olarak, o yıl kaydedilenler yeni doğanlar da dahil olmak üzere nüfusun% 20'sini oluşturuyordu.

Xinjiang nüfusunun doğum oranı ve doğal büyüme oranı, 2017'de 15,88 % ve 11,40%'tan 2018'de sırasıyla 10,69 % ve 6,13%'e düştü. 2018'de yeni doğan nüfusun sayısı 2017'ye göre 120.000 daha azdı. Sağlık Müdürlüğü istatistik otoritelerinin tahminine göre, aile planlaması politikasının tam olarak uygulanmasıyla yaklaşık olarak 80.000 daha az kişi doğdu. Bu arada, yoksulluğu azaltma politikası ilerledikçe, güney Xinjiang'da yaşam ve üretim koşulları önemli ölçüde iyileşmiş, kentleşme ve kent nüfusu artmış, insanların eğitim ve kültürel düzeyi de çok yükselmiştir, bu da onların üreme tutumlarını ve uygulamalarını değiştirmiştir. Artık giderek daha fazla kişi geç evliliği, daha az ve daha iyi doğumları tercih etmektedir.

Q4: Xinjiang’da Aile Planlaması Politikasını uygulamanın amacı nedir? Nasıl bir sonuç elde edildi?

Xinjiang Uygur Özerk Bölge Sağlık Komisyonu Başkanı Mutalipu Rouzi: Xinjiang'da Aile Planlamasının uygulanması, sadece diğer illerle birlikte uyguladığı bir ulusal politika değil, aynı zamanda nüfus ile ekonomik, sosyal, çevresel kaynakları koordine eden sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için nesnel bir ihtiyaçtır. Xinjiang, ciddi çölleşme sorunları olan kurak bir bölgedir. 2018 yılında, Xinjiang’ın birim alan başına ortalama su verimi 48.300 m³/㎞²’dir ve yalnızca ulusal düzeyin (290.000 m³/㎞²) %16,7’sidir. İnsanlar ve su kaynakları arasındaki dengesizlik çok belirgindir. Xinjiang'ın arazi alanı 1.664.900 ㎞², ancak vaha alanı sadece 171.100 ㎞²’dir. Güney Xinjiang'ın hızlı nüfus artışı nedeniyle, tarım arazisi kıt bir kaynak haline geldi. 2018 yılında, güney Xinjiang’daki dört kaymakamlığın kişi başına tarım arazi alanı 1547m² idi ve dünya ortalamasının (2280 m²) %67.78’iydi. Xinjiang, özellikle Kashgar ve Hotan gibi güney Xinjiang bölgelerde “üç şeytani güç”ün (teröriz, bölücülük ve radikalizm) müdahalesi ve yıkımı nedeniyle bir süre boyunca Aile Planlaması Politikası tam olarak uygulanamadı ve devlet planı dışı ve evlilik dışı doğumlar ciddi bir sorun oldu. Xinjiang’ın nüfusunun hızlı bir şekilde artması, sınırlı doğal kaynaklar ve yoksulluğu azaltma konusunda kaynakların uygun olmayan şekilde tahsis edilmesine ve birçok aileye aşırı ekonomik yük getirmesine neden oldu. Su, tarım arazisi ve diğer kaynaklar ile nüfus gelişiminin arasındaki sorunlarını çözüp Xinjiang’daki halkının daha iyi bir yaşam sürmesine izin vermek için Xinjiang’da nüfus ve ekonominin dengeli gelişimini teşvik eden Aile Planlaması Politikasını uygulanması gerekiyordu.

Xinjiang’da Aile Planlaması Politikasının uygulanmasından bu yana, aşırı nüfus artışından kaynaklanan baskı hafifletildi ve başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çeşitli etnik gruplardan insanların sağlık koşulları iyileşti. Xinjiang’da anne ölüm oranı 2010’da her 100 binde 43.41’den 2018’de 100 binde 26.65'e ve bebek ölüm oranı ‰26.58'den ‰14.02’ye düştü. Tüm etnik gruplardan insanların ortalama yaşam beklentisi 2015 yılında 74.82 yaşına ulaştı.

Dünya nüfus gelişme eğilimi gösteriyor ki, ekonomik ve sosyal gelişme düzeyi ne kadar yüksek olursa, insanların öz değer kazanımı ve öjenik kavramları o kadar güçlü olacak ve buna bağlı olarak doğum oranı ve nüfus artış hızı da azalacak. Xinjiang’ın ekonomisinin ve toplumunun sürekli gelişmesiyle birlikte, insanların seyahat, yaşam, eğitim, sağlık ve istihdam tesisleri önemli ölçüde iyileşmiş ve nüfus kalitesinde istikrarlı bir artışa katkıda bulunmuştur. Xinjiang'da doğum oranı, ölüm oranı ve doğal nüfus artış oranı 1978'de ‰22,55, ‰7,69 ve ‰14,86 iken 2018'de sırasıyla ‰10,69, ‰4,56, ‰6,13’e düştü. Xinjiang'daki nüfusun gelişimi, “düşük doğum oranı, düşük ölüm oranı, düşük artış oranı” gibi modern bir aşamaya girdi.

Arkadaşlara tavsiyeler
       Yazdir