Anasayfa   Başkonsolosluk Hakkında   Çin-Türk İlişkileri   Konsolosluk Hizmetleri   Ekonomik-Ticari İlişkiler   Çin Hakkında   Başkonsolosluğun Sorumlu Bölgeleriyle İlgili   İstanbul'a Gelmek İçin Bilmek Gerekenler 
   Ana Sayfa > Haberler
 
İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa Edilmesini Teşvik Üzerine Vizyon ve Faaliyetler
2015-04-28 16:34

 Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu

Dışişleri Bakanlığı Ticaret Bakanlığı

(Devlet Konseyi yetkisi ile yayımlanmıştır)

Mart 2015

İçindekiler

Önsöz

I. Çağ Zemini

II. İlkeler

III. Çerçeve

IV. İşbirliği Öncelikleri

V. İşbirliği Mekanizmaları

VI. Çin’deki Açılım Durumu

VII. Çin'in Faaliyetleri

VIII. Hep Birlikte Daha Parlak Bir Geleceği Kucaklama

Önsöz

İki bin yıldan daha fazla bir süre öncesinde, Avrasya'nın gayretli ve cesur insanları daha sonraki nesiller tarafından İpek Yolu olarak adlandırılacak ve büyük uygarlıkların birleştiği, birkaç ticari ve kültürel takas güzergâhı keşfederek bu yolları kullanıma açtı ve böylece Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlamış oldu. Binlerce yıl boyunca "barış ve işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık, karşılıklı öğrenim ve karşılıklı fayda" değerlerinden oluşan İpek Yolu Ruhu nesilden nesle aktarılarak insan uygarlığının ilerleyişi desteklendi ve İpek Yolu üzerindeki ülkelerin refahına ve kalkınmasına katkı sağlandı. Doğu ve Batı arasındaki iletişim ve işbirliğinin sembolü haline gelen İpek Yolu Ruhu, bütün dünya ülkeleri tarafından paylaşılan tarihi ve kültürel bir mirastır.

Barış, kalkınma, işbirliği ve karşılıklı fayda temalarının öne çıktığı yeni bir çağ olan 21. yüzyılda, küresel ekonominin canlandırılmasındaki zayıflık ve karmaşık uluslararası ve bölgesel durum karşısında İpek Yolu ruhunu devam ettirmek bizler için git gide daha önemli ve değerli bir hal almaktadır.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2013'ün Eylül ve Ekim aylarında Orta Asya ve Güneydoğu Asya ziyaretlerinde İpek Yolu Ekonomi Kuşağı'nı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunu (buradan itibaren "Kuşak ve Yol" olarak anılacaktır) ortaklaşa inşa etme projesini ileri sürmüş ve bu proje dünya uluslararası toplumda yakın ilgiyle karşılanmıştır. 2013 yılında yapılan Çin -ASEAN (Çin-Güneydoğu Asya Milletleri Birliği) Fuarı'nda, Çin Başbakanı Li Keqiang ASEAN'ye yönelik Deniz İpek Yolunu inşa etme ve iç bölge (hinterland) kalkınması için stratejik ilerleme mekanizmaları oluşturma ihtiyacını vurgulamıştır. Kuşak ve Yolun inşasını hızlandırmak, Kuşak ve Yol üzerinde bulunan ülkelerin ekonomik refahını ve bölgesel ekonomik işbirliğini desteklemeye, farklı uygarlıklar arasındaki paylaşımları ve karşılıklı öğrenimi güçlendirmeye ve de dünya barışının ve kalkınmasının teşvikine yardımcı olacaktır. Bu proje, dünyanın her yerindeki insanların fayda göreceği muhteşem bir projedir.

Kuşak ve Yol Projesi, herkesin menfaatini karşılamak üzere müzakere yoluyla ortaklaşa bir şekilde inşa edilmesi gereken sistematik bir projedir ve Kuşak ve Yol üzerinde bulunan ülkelerin kalkınma stratejilerini bütünleştirme gayreti gösterilmelidir. Çin Hükümeti projenin hayata geçirilmesini desteklemek, tarihi İpek Yoluna güç ve canlılık aşılamak, Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri arasında daha yakın bir bağ kurmak ve yeni bir yükselişten yeni şekillerde karşılıklı olarak faydalanmak üzere işbirliğini teşvik etme amacıyla İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa Edilmesi Üzerine Vizyon ve Faaliyetler yazısını hazırlamış ve yayımlamıştır.

I. Çağ Zemini

Dünya'da karmaşık ve temel değişimler yaşanmaktadır. Uluslararası mali krizin derin etkileri ortaya çıkmaya devam etmektedir; dünya ekonomisi yavaş bir şekilde toparlanabilmektedir ve küresel kalkınmada istikrar mevcut değildir; uluslararası ticaret ve yatırım manzarası ile çok uluslu ticaret ve yatırım büyük düzenlemelere tabi tutulmaktadır; ve ülkeler, kalkınmanın karşısındaki büyük mücadelelerle yüzleşmeye devam etmektedir. Çok kutuplu bir dünya, ekonomide küreselleşme, kültürel çeşitlilik ve bilgi teknolojilerinin daha büyük çapta uygulanması yönündeki eğilimleri kucaklayan ortaklaşa Kuşak ve Yol inşa etme projesini, açık bölgesel işbirliği ruhuyla, küresel serbest ticaret rejimini ve açık dünya ekonomisini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ekonomi faktörlerinin düzenli ve serbest şekilde akışını, kaynakların son derece verimli bir şekilde paylaştırılmasını ve pazarların derinlikli bir şekilde bütünleştirilmesini desteklemeyi; Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeleri ekonomi politikalarında işbirliği sağlamaları ve daha yüksek standartlarla daha geniş ve daha derinlemesine bölgesel işbirliği yapmaları için teşvik etmeyi; ortaklaşa olarak herkesin fayda sağlayacağı açık, kapsayıcı ve dengeli bir bölgesel ekonomik işbirliği yapısı oluşturmayı amaçlamaktadır. Ortaklaşa Kuşak ve Yol inşa etmek dünyanın tüm topluluklarının menfaatlerine hizmet etmektedir. Toplumların ortak ideallerini ve hedeflerini yansıtan bu proje, yeni uluslararası işbirliği ve küresel idare modelleri oluşturmak adına gösterilen olumlu bir çabadır ve dünya barışı ve kalkınması için olumlu bir enerji yükleyecektir.

Kuşak ve Yol Projesi Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ve bunların komşu kıyılarının birbirine bağlanabilirliğini arttırmayı, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında ortaklıklar kurmayı ve bu ortaklıkları güçlendirmeyi, çok boyutlu, çok sıralı ve karma bağlanabilirlik ağları oluşturmayı ve bu ülkelerde çeşitli, bağımsız, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Projenin bağlanabilirlik temel çalışmaları Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin kalkınma stratejilerini aynı hizaya getirmeye ve bu konuda işbirliği sağlamaya, bu bölgedeki pazar potansiyelinden faydalanılmasına, yatırım ve tüketimin teşvik edilmesine, taleplerin ve iş fırsatlarının meydana getirilmesine, ilgili ülkelerin toplumları arasındaki kişiden kişiye ve kültürel paylaşımlar ile karşılıklı öğrenimin artmasına, bu toplumların birbirini anlamasını, birbirine güvenmesini, saygı duymasını ve birbirleriyle uyum, barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Çin ekonomisi dünya ekonomisiyle yakından bağlantılıdır. Çin ülkenin esas Dışa açılım politikasına bağlı kalacak, tam kapsamlı bir açılım için yeni bir model oluşturacak ve kendini dünyanın ekonomi sistemine daha derin bir şekilde entegre edecektir. Bu proje Çin'in açılımını daha da genişletmesini ve de derinleştirmesini ve Asya'daki, Avrupa'daki, Afrika'daki ülkelerle ve dünyanın geriye kalan diğer tüm ülkeleriyle karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmesini sağlayacaktır. Çin kendi kapasitesi dahilinde daha fazla sorumluluk ve yükümlülüğü sırtlama ve insanlığın barışına ve kalkınmasına daha büyük katkılarda bulunma amaçlarına bağlıdır.

II. İlkeler

Kuşak ve Yol Projesi, BM Şartı’nın amaçları ve ilkeleriyle aynı doğrultudadır. Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesini desteklemektedir: birbirinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı olarak saygı gösterme, karşılıklı saldırmazlık, birbirinin iç işlerine karşılıklı olarak müdahalede bulunmama, eşitlik ve karşılıklı menfaat ve barış içinde yaşama.

Proje işbirliğine açıklıkta ısrarcıdır. Tarihi İpek Yolu bölgesini kapsamaktadır; fakat bununla sınırlı değildir. Ortaklaşa gösterilen çabaların sonuçlarından daha fazla bölgenin faydalanabilmesi amacıyla tüm ülkelerin ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin katılımına açıktır.

Proje uyumlu ve kapsayıcıdır. Uygarlıklar arasındaki farklılıkları rafa kaldırıp her birinin güçlü yönlerine odaklanırken, uygarlıkların birbirine karşı hoşgörülü olmasını savunmakta, ülkelerin seçtiği farklı kalkınma yollarına ve usullerine saygı göstermekte ve ortak bir zemin yaratma prensipleri doğrultusunda farklı uygarlıklar arasında diyalogu desteklemektedir. Böylece tüm ülkeler ortak bir refah için barış içinde bir arada olabilecektir.

Proje pazar operasyonuna uyar. Piyasa kurallarına ve uluslararası normlara riayet edecek, kaynak tahsisinde pazardaki belirleyici role ve işletmelerin temel rollerine engel olmayacak ve hükümetlerin kendilerinden beklenen işlevlerini yerine getirmelerine imkan sağlayacaktır.

Proje karşılıklı fayda için çabalar. Projeye dahil olan tüm tarafların menfaatlerine ve ilgilerine uyum sağlar ve menfaatler ile "en büyük ortak payda"nın birleştirilmesi için çaba gösterir; böylece tüm tarafların ilmini ve yaratıcılığını, güçlü yönlerini ve potansiyellerini kullanmaları için tam destek verir.

III. Çerçeve

Kuşak ve Yol Projesi, karşılıklı anlayış ve güveni arttırma ve her türden paylaşımı güçlendirmeyle ortak kalkınma ve refah ile barışa ve dostluğa uzanan bir yolu destekleyen herkesin kazançlı çıkacağı bir işbirliği yöntemidir. Çin Hükümeti barışı ve işbirliğini, açıklığı ve kapsayıcılığı, karşılıklı öğrenmeyi ve karşılıklı faydayı savunmaktadır. Proje karşılıklı siyasi güveni, ekonomide bütünlüğü ve kültürel kapsayıcılığı öne çıkararak, her alanda uygulamalı işbirliğini teşvik etmekte ve menfaatlerin, kaderin ve sorumluluğun paylaşıldığı bir topluluk oluşturmak için çalışmaktadır.

Kuşak ve Yol Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları boyunca uzanmakta, bir uçta canlı Doğu Asya ekonomi çevresini diğer uçtaki gelişmiş Avrupa ekonomisine bağlamakta ve ekonomik kalkınma için muazzam bir potansiyele sahip olan ülkeleri içine almaktadır. İpek Yolu Ekonomi Kuşağı Çin, Orta Asya, Rusya ve (Baltık) Avrupa'yı bir araya getirmeye; Çin'i Orta Asya ve Batı Asya boyunca Basra Körfezi ve Akdeniz'e bağlamaya; ve Çin'i Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Hint Okyanusu ile bağlamaya odaklanmaktadır. 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu nun asıl güzergahları; bir güzergahta Güney Çin Denizi ile Hint Okyanusu yoluyla Çin kıyısından Avrupa ve diğer bir güzergahta Güney Çin Denizi yoluyla Çin kıyısından Güney Pasifik şeklindedir.

Proje kara üzerinde, uluslararası ulaşım güzergahlarından faydalanarak, Kuşak ve Yol üzerindeki merkezi şehirlere dayanarak ve ekonomide kilit öneme sahip endüstriyel parkları işbirliği platformları olarak kullanarak ortaklaşa şekilde yeni bir Avrasya Kara Köprüsü inşa etmeye ve Çin-Moğolistan-Rusya, Çin-Orta Asya-Batı Asya ve Çin-Hindiçin Yarımadası ekonomi koridorlarını geliştirmeye odaklanacaktır. Denizde ise, Kuşak ve Yol üzerindeki en büyük limanları bağlayarak sorunsuz, güvenli ve verimli ulaşım güzergahlarını ortaklaşa inşa etmeye odaklanacaktır. Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru ve Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Ekonomi Koridoru'nun Kuşak ve Yol Projesi ile yakın ilgisi bulunmaktadır ve bu durum daha yakın bir işbirliğini ve daha muazzam bir ilerleyişi gerektirmektedir.

Proje, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında işbirliği ve açılım üzerine azimli bir ekonomi vizyonudur. Ülkeler birbiriyle uyum içerisinde çalışmalı ve karşılıklı fayda ve ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda hareket etmelidir. Spesifik olmak gerekirse, bölge altyapısını geliştirmeleri ve kara, deniz ve hava geçitlerinden güvenli ve etkin bir ağ oluşturarak bağlanabilirliği daha üst düzeye taşımaları; ticaret ve yatırım kolaylığını daha da arttırmaları, yüksek standartları karşılayacak şekilde serbest ticaret bölgelerinden oluşan bir ağ oluşturmaları, ekonomik bağları daha yakın bir şekilde sürdürmeleri ve siyasi güveni derinleştirmeleri; kültürel paylaşımı arttırmaları; farklı uygarlıkların birbirinden bir şeyler öğrenmesini ve bu şekilde birlikte zenginleşmelerini sağlamaları; ve bütün ülkelerin halkları arasındaki karşılıklı anlayışı, barışı ve dostluğu teşvik etmeleri gerekmektedir.

IV. İşbirliği Öncelikleri

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin kaynak açısından kendilerine göre avantajları vardır ve ekonomileri de karşılıklı olarak birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu nedenle, işbirliği açısından muazzam bir potansiyel ve alan mevcuttur. Bu ülkeler politika koordinasyonunu, olanakların birbirine bağlanabilirliğini, engelsiz ticareti, finansal bütünlüğü ve insanlar arasında birebir bağların kurulmasını beş ana hedefleri olarak desteklemeli ve aşağıda yer alan bu temel konularda işbirliğini güçlendirmelidir:

Politika koordinasyonu

Politika koordinasyonunu arttırmak projenin hayata geçirilmesinin önemli bir garantisidir. Hükümetler arasındaki işbirliğini teşvik etmeli, çok katmanlı bir hükümetler arası makro politika ve iletişim mekanizması oluşturmalı, ortak menfaatleri genişletmeli, karşılıklı siyasi güveni arttırmalı ve işbirliğinde yeni bir mutabakata varmalıyız. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ekonomik kalkınma stratejilerini ve politikalarını tamamıyla koordineli hale getirebilir, bölgesel işbirliği için tedbirler ve planlar oluşturabilir, işbirliğiyle ilgili meseleleri çözümlemek için müzakerede bulunabilir ve uygulamalı işbirliği ve büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi için ortaklaşa politika desteğinde bulunabilirler.

Olanakların birbirine bağlanabilirliği

Olanakların birbirine bağlanabilirliği, projenin hayata geçirilmesinde öncelik arz eden bir konudur. Ülkelerin birbirinin egemenliğine ve güvenlik gerekliliklerine saygı göstermesi temelinde, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler altyapı oluşturma planlarının ve teknik standartlar sistemlerinin birbirine bağlanabilirliğini arttırmalı, ortaklaşa bir şekilde uluslararası gövdeyolu geçitlerinin inşasını ilerletmeli ve Asya'daki tüm alt bölgeler ile Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayacak bir altyapı ağı oluşturmalıdır. Aynı zamanda, yeşil ve düşük karbonlu altyapı inşası ve operasyon yönetimini destekleme çabalarında bulunulmalı, iklim değişikliğinin inşa edilen yapılar üzerindeki etkileri eksiksiz bir şekilde hesaba katılmalıdır.

Ulaşım altyapısının inşası ile ilgili olarak, kilit öneme sahip geçitlere, bağlantı noktalarına ve projelere odaklanmalı ve ulaşımdaki engelleri ortadan kaldırarak, yol güvenliği olanaklarını ve trafik idaresi olanaklarını ve donanımlarını geliştirerek ve yol ağının birbirine bağlanabilirliğini arttırarak yolların bağlı olmayan bölümlerini bağlı hale getirmeye öncelik vermeliyiz. Uluslararası ulaşımın kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla, güzergahın tamamındaki ulaşım için bir birleşik koordinasyon mekanizması oluşturmalı, ülkeler arasındaki gümrükleme, yeniden yükleme işlemlerinin ve çok modelli ulaşımın birbirine bağlanabilirliğini arttırmalı ve kademeli olarak birbirine uyumlu ve standart ulaşım kuralları belirlemeliyiz. Liman altyapısı inşasını ilerletmeli, kara-deniz yolundan ulaşım kanalları oluşturmalı ve limanların işbirliğini arttırmalı; deniz yolu güzergahlarını ve seferlerin sayısını arttırmalı ve liman lojistiğinde bilgi teknolojileri alanındaki işbirliğini desteklemeliyiz. Sivil havacılıkta işbirliğini kapsamlı hale getirmeli ve bunun için platformlar ve mekanizmalar oluşturmalı ve havacılık altyapısını geliştirmeye yönelik adımlarımızı hızlandırmalıyız.

Enerji altyapısının bağlanabilirliği konusunda işbirliğini teşvik etmeli, petrol ve gaz boru hatlarının ve diğer ulaşım güzergahlarının güvenliğinden emin olmak için birlikte uyum içinde çalışmalı, sınır ötesi güç tedarik ağları ve güç aktarma güzergahları oluşturmalı ve bölgesel güç nakil şebekelerini yükseltme ve dönüştürme konusunda işbirliğinde bulunmalıyız.

Ortaklaşa bir şekilde sınır ötesi optik kabloların ve diğer iletişim ana hattı ağlarının yapımını geliştirmeli, uluslararası iletişimin birbirine bağlanabilirliğini iyileştirmeli ve bir Bilgi İpek Yolu yaratmalıyız. Bilgi alışverişi ile işbirliğini yaygınlaştırmak amacıyla, daha hızlı adımlarla çift yönlü sınır ötesi optik kablo ağları oluşturmalı, kıta ötesi deniz altı optik kablo projeleri planlamalı ve uzaysal (uydu) bilgi geçitlerini geliştirmeliyiz.

Engelsiz ticaret

Kuşak ve Yol inşa etmedeki en büyük görevlerden biri yatırım ve ticaret konusundaki işbirliğidir. Bölge dahilinde ve tüm ilgili ülkeler içerisinde yatırım ve ticaret kolaylığını geliştirmek ve sağlam bir iş ortamı yaratma amacıyla yatırım ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için gayret etmeliyiz. Geniş çapta işbirliği potansiyelini hayata geçirmek amacıyla, serbest ticaret bölgeleri açma konusunu Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve bölgeler ile büyük işbirliği pastası yapacağız.

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler bilgi alışverişi, mevzuatların karşılıklı olarak tanınması ve hukuki yaptırımlar konusunda yardımlaşma gibi konularda gümrükle ilgili olarak işbirliğini arttırmalı; denetim ve karantina, belgelendirme ve yetkilendirme, standart ölçütleri ve istatistiki bilgi konularında çift yönlü ve çok taraflı işbirliğini arttırmalı; ve Dünya Ticaret Örgütü Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması'nın yürürlükte olmasını ve uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Sınır limanlarının gümrük olanaklarını iyileştirmeli, sınır limanlarında bir "tek pencere" oluşturmalı, gümrük giderlerini düşürmeli ve gümrük imkanlarını geliştirmeliyiz. Tedarik zincirinin güvenliğini ve elverişliliğini arttırmalı, sınır ötesi denetim prosedürlerinin koordinasyonunu geliştirmeli, denetim ve karantina belgelerinin online olarak kontrol edilebilirliğini teşvik etmeli ve Yetkilendirilmiş Ekonomi Operatörlerinin karşılıklı olarak tanınmasına olanak sağlamalıyız. Tarife dışı engelleri azaltmalı, ortaklaşa olarak teknik ticaret tedbirlerinin şeffaflığını geliştirmeli ve ticarette liberalleşmeyi ve kolaylığı arttırmalıyız.

Ticaret bölgelerini genişletmeli, ticari yapıyı iyileştirmeli, ticarette büyüme için yeni alanlar keşfetmeli ve ticarette dengeyi teşvik etmeliyiz. Ticaret yöntemlerimizde yenilikler yapmalı ve sınır ötesi e-ticaret ile diğer modern iş modellerini geliştirmeliyiz. Geleneksel ticareti sağlamlaştırmak ve yaygınlaştırmak için bir hizmet ticareti destek sistemi oluşturulmalı ve modern hizmet ticaretini geliştirme çabaları güçlendirilmelidir. Yatırım ve ticaret bütünlüğü sağlamalı ve yatırım yoluyla ticareti desteklemeliyiz.

Yatırımda kolaylığı hızlandırmalı, yatırımın önündeki engelleri kaldırmalı ve yatırımcıların kanuni haklarını ve menfaatlerini korumak için çift yönlü yatırım koruma anlaşmaları ve çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları üzerine müzakerelerin yapılmasını sağlamalıyız.

Karşılıklı yatırım alanlarını genişletmeli, tarım, ormancılık, hayvan yetiştiriciliği, balık üreticiliği, tarımsal makine üretimi ve çiftlik mamulü işleme konularında işbirliğini derinleştirmeli ve deniz ürünleri yetiştiriciliği, derin deniz balıkçılığı, su ürünlerini işleme, deniz suyu arıtma, deniz biyo-eczacılığı, okyanus mühendisliği teknolojisi, çevre koruma endüstrileri, deniz turizmi ve diğer alanlardaki işbirliğini desteklemeliyiz. Kömür, petrol, gaz, metal mineraller ve diğer geleneksel enerji kaynaklarının keşfedilmesi ve geliştirilmesi konusundaki işbirliğini arttırmalı; su enerjisi, nükleer enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve diğer temiz, yenilenebilir enerji kaynakları üzerine işbirliğini geliştirmeli; ve bütünleşik bir endüstriyel enerji ve kaynak zinciri üzerine işbirliği yapma amacıyla enerji ve kaynakların kullanıldığı yerlerdeki veya bunların yakınlarındaki enerji ve kaynak işleme ve dönüştürme konularında işbirliğini teşvik etmeliyiz. Enerji ve kaynaklar alanlarında derin işleme teknolojisi, ekipmanı ve mühendislik hizmetleri konusundaki işbirliğini arttırmalıyız.

Gelişmekte olan endüstrilerde işbirliğini teşvik etmeliyiz. Karşılıklı tamamlayıcılık ve karşılıklı fayda ilkeleri doğrultusunda, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle yeni nesil bilgi teknolojisi, biyo-teknoloji, yeni enerji teknolojisi, yeni materyaller ve diğer gelişmekte olan endüstriler konusunda derinlemesine işbirliğini desteklemeli ve girişim ve yatırım işbirliği mekanizmaları kurmalıyız.

Endüstriyel zincirin tamamının ve ilgili endüstrilerin birlikte uyum içerisinde gelişmesini teşvik ederek endüstriyel zincirde işgücü ve dağıtım bölümlerini geliştirmeli; Ar-Ge, üretim ve pazarlama sistemleri oluşturmalı; ve bölgesel endüstrilerin endüstriyel destek kapasitesini ve genel olarak rekabet edebilirliğini arttırmalıyız. Bölgesel hizmet endüstrilerinin gelişimini hızlandırmak için hizmet endüstrilerimizin birbirimize karşı daha açık olmasını sağlamalıyız. Deniz aşırı ekonomik ve ticari işbirliği alanları ve sınır ötesi ekonomik işbirliği alanları gibi her türden endüstriyel parklar inşa etmek için birlikte çalışarak yatırımda işbirliği için yeni bir yöntem keşfetmeli ve endüstriyel kümelenmenin gelişimini desteklemeliyiz. Biyolojik çeşitliliği koruyarak ve iklim değişikliğini ele alarak, yatırım ve ticaret yaparken ekolojik gelişimi teşvik etmeli, eko-çevreyi koruma konusunda işbirliğini arttırmalı ve İpek Yolunu çevre dostu bir hale getirmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Tüm ülkelerden şirketlerin Çin'de yatırım yapmasını sıcak karşılıyor ve Çin işletmelerinin altyapı inşasında Kuşak ve Yol üzerindeki diğer ülkelere katılmasını ve bu ülkelerde endüstriyel yatırımlarda bulunmasını teşvik ediyoruz. Yerel ekonomiyi canlandırma, yerel istihdamı arttırma, yerel geçimi iyileştirme amacıyla Çin şirketlerinin yerelleştirilmiş operasyon ve idarede bulunmasını ve yerel biyolojik çeşitliliği ve eko-çevreyi koruma konusunda sosyal sorumluluklar üstlenmesini destekliyoruz.

Finansal bütünlük

Finansal bütünlük, Kuşak ve Yol Projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir destekleyici unsurdur. Mali işbirliğini derinleştirmeli ve Asya'da kur değeri için bir istikrar sistemi, yatırım ve finansman sistemi ve kredi enformasyon sistemi oluşturma konusunda daha fazla çaba göstermeliyiz. Kuşak ve Yol üzerindeki diğer ülkelerle çift yönlü döviz takası ve bozdurulmasının kapsamını ve ölçeğini genişletmeli, Asya'da tahvil piyasası açmalı ve geliştirmeli, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) Yeni Kalkınma Bankası kurmak için ortaklaşa bir şekilde gayretlerde bulunmalı, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) finansman kuruluşu kurma konusunda ilgili taraflarla müzakereler gerçekleştirmeli ve mümkün olan en kısa sürede İpek Yolu Fonu oluşturmalı ve faaliyete geçirmeliyiz. Çin-ASEAN Bankalararası Birliği ile SCO Bankalararası Birliği'nin uygulamalı işbirliğini güçlendirmeli ve sendikasyon kredisi ve banka kredisi formunda çok taraflı finansal işbirliğinde bulunmalıyız. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeleri ve bu ülkelerin kredi notu iyi olan şirketleri ile mali kuruluşlarını Çin'de kendilerine Renminbi bonoları verilmesi konusundaki gayretlerini destekleyeceğiz. Çin'in şartlara uygun mali kuruluşları ve şirketleri hem Renminbi kurunda hem de Çin dışında yabancı kurlarda bonolar vermesi ve buna istinaden, alınan fonların Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerde kullanılması teşvik edilmektedir.

Mali mevzuatlarda işbirliğini güçlendirmeli, çift yönlü mali mevzuatlarda işbirliği üzerine mutabakat anlaşmalarının imzalanmasını teşvik etmeli ve bölgede etkin bir mevzuat koordinasyonu mekanizması oluşturmalıyız. Risk müdahalesi ve kriz yönetimi sistemini geliştirmeli, mali riskler için bölgesel olarak erken uyarı sistemi oluşturmalı ve sınır ötesi riskleri ve krizleri bildirmede bir bilgi takası ve işbirliği mekanizması oluşturmalıyız. Kredi araştırma yetkilileri, kredi araştırma kurumları ve kredi derecelendirme kurumları arasında sınır ötesi paylaşımları ve işbirliğini arttırmalıyız. İpek Yolu Fonu'nun ve Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin devlet fonlarının işlevlerinin eksiksiz şekilde yerine getirilmesine olanak sağlamalı ve projelerinin temel çalışmaları inşasına katılım için ticari öz sermaye yatırım fonlarını ve özel fonları teşvik etmeliyiz.

İnsanlar arasındaki birebir bağlar

İnsanlar arasında birebir bağların kurulması, projenin hayata geçirilmesi için halkın desteğinin alınmasını sağlar. Çift yönlü ve çok taraflı işbirliğini derinleştirmek için halkın desteğini kazanma amacıyla kapsamlı kültürel ve akademik paylaşımları, kişisel paylaşımları ve işbirliğini, medya işbirliğini, gençlerin ve kadınların paylaşımlarını ve gönüllü hizmetlerini destekleyerek dostane işbirliği ruhunu devam ettirmeliyiz.

Birbirimizin ülkesine daha fazla öğrenci göndermeli ve ortaklaşa idare edilen okullarda işbirliğini desteklemeliyiz. Çin her yıl, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelere 10.000 adet devlet bursu sağlamaktadır. Birbirimizin ülkesinde yıllık kültür programları, sanat festivalleri, film festivalleri, televizyon haftaları ve kitap fuarları düzenlemeli; güzel filmlerin, radyo ve televizyon programlarının prodüksiyonu ve çeviri üzerine işbirliği yapmalı; ve ortaklaşa bir şekilde Dünya Kültür Mirası alanları için başvuru yapmalı ve bunları korumalıyız. Ayrıca Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında personel değişimini ve işbirliğini de arttırmalıyız.

Turizm alanında işbirliğini arttırmalı ve kapsamını genişletmeli; birbirimizin ülkesinde turizme destek haftaları ve tanıtım ayları düzenlemeli; ortaklaşa şekilde rekabet gücü yüksek olan uluslararası turist güzergahları ve İpek Yolu özellikleri taşıyan ürünler meydana getirmeli; ve Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler için turist vizesine başvuru yapmayı daha elverişli hale getirmeliyiz. 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu kruvaziyer turizmi programı üzerine işbirliği sağlamalıyız. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında spor etkinlikleri yürütmeli ve ülkeleri büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma tekliflerinde desteklemeliyiz.

Salgın hastalıklarla ilgili bilgi paylaşımı, hastalık önleme ve tedavi teknolojilerinin paylaşımı ve tıp çalışanlarının eğitimi konularında komşu ülkelerle olan işbirliğimizi güçlendirmeli ve toplum sağlığıyla ilgili acil durumları ortaklaşa bildirme yeterliliğimizi geliştirmeliyiz. İlgili ülkelere tıbbi danışmanlık ve acil tıbbi yardım sağlayacağız ve anne ve çocuk sağlığı, sakatlıkların rehabilitasyonu ve AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi büyük risk taşıyan bulaşıcı hastalıklar konusunda uygulamalı işbirliğinde bulunacağız. Ayrıca geleneksel tıp üzerine işbirliğimizi de yaygınlaştıracağız.

Bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğimizi arttırmalı, ortak laboratuarlar (veya araştırma merkezleri), uluslararası teknoloji aktarma merkezleri ve deniz yoluyla işbirliği merkezleri oluşturmalı, bilim-teknoloji personelinin değişimini teşvik etmeli, kilit öneme sahip bilim-teknoloji sorunlarıyla mücadele için işbirliği yapmalı ve bilim-teknolojide yenilik kapasitesini arttırmak için birlikte çalışmalıyız.

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında gençlerin istihdamı, girişimcilik eğitimi, mesleki becerileri geliştirme, sosyal güvenlik yönetimi, kamu idaresi ve yönetimi ve diğer ortak fayda alanları üzerine uygulamalı işbirliğini yaygınlaştırmak ve ilerletmek için mevcut kaynakları bir araya getirmeliyiz.

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin siyasi partileri ve parlamentleri arasında iletişim sağlamada köprü görevi üstlenme konusunda tam destek sağlamalı ve yasama organları, önde gelen siyasi partileri ve siyasi örgütleri arasında dostane paylaşımların yapılmasını teşvik etmeliyiz. Şehirler arasında paylaşım ve işbirliği yürütmeli, bu ülkelerdeki büyük şehirlerin kardeş şehirler haline gelmesini teşvik etmeli, uygulamalı işbirliğine ve özellikle de kültürel ve kişiler arası paylaşımlara odaklanmalı ve işbirliği üzerine daha canlı örnekler oluşturmalıyız. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin beyin takımlarının ortaklaşa bir şekilde araştırma yapmasını ve forumlar düzenlemesini sıcak karşılıyoruz.

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin sivil toplum kuruluşları arasındaki paylaşımları ve işbirliğini arttırmalı ve halkın menfaati için eğitim, sağlık bakımı, yoksulluk oranının düşürülmesi, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik koruma ile ilgili olarak kamu yararına olan etkinlikler organize etmeli ve Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin yoksulluk çeken bölgelerindeki üretimi ve yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz. Kültür ve medya üzerine paylaşımları ve işbirliğini arttırmalı ve uyumlu ve barışçıl bir kültürel ortamı ve kamuoyunu teşvik etmede internet ve yeni medya araçlarının pozitif rollerini pekiştirmeliyiz.

V. İşbirliği Mekanizmaları

Dünyanın ekonomik bütünlüğü ivme kazanmaktadır ve bölgesel işbirliği ilerleme göstermektedir. Çin, Kuşak ve Yol inşasını ilerletmek ve bölgesel işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek için mevcut çift yönlü ve çok taraflı işbirliği mekanizmalarından eksiksiz şekilde faydalanacaktır.

Bizler, çoklu düzeyde ve çok kanallı iletişim ve müzakere yoluyla çift yönlü işbirliğini güçlendirmeli ve çift yönlü ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini teşvik etmeliyiz. İşbirliği üzerine mutabakat anlaşmalarının ya da planların imzalanmasını teşvik etmeli ve çift yönlü işbirliği üzerine bir takım pilot projeler geliştirmeliyiz. Çift yönlü ortaklaşa çalışma mekanizmaları oluşturmalı ve Kuşak ve Yol Projesini geliştirmek için uygulama planları ve yol haritaları çıkarmalıyız. İlaveten, ortak komite, karma komite, koordinasyon komitesi, yürütme komitesi ve yönetim komitesi gibi çift yönlü mekanizmalara işbirliği projelerinin koordine edilmesi ve hayata geçirilmesi için tam destek vermeliyiz.

İlgili ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirme ve Kuşak ve Yol Projesine daha fazla ülkenin ve bölgenin katılımını sağlama amacıyla çok taraflı işbirliği mekanizmalarının görevlerini arttırmalı, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO), ASEAN artı Çin (10+1), Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM), Asya İşbirliği Diyalogu (ACD), Asya'da Karşılıklı İlişki ve Güven Oluşturma Tedbirleri Konferansı (CICA), Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu (CASCF), Çin-Körfez İşbirliği Kurulu Stratejik Diyalog, Büyük Mekong Altbölgesi (GMS) Ekonomik İşbirliği ve Orta Asya Ekonomik İşbirliği (CAREC) gibi mevcut mekanizmalardan eksiksiz şekilde faydalanmalıyız.

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin ev sahipliğini yaptığı bölgesel ve altbölgesel düzeydeki uluslararası forumların ve fuarların ve aynı zamanda Asya için Boao Forumu, Çin-ASEAN Fuarı, Çin-Avrasya Fuarı, Avrupa-Asya Ekonomi Forumu, Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, Çin-Güney Asya Fuarı, Çin-Arap Devletleri Fuarı, Batı Çin Uluslararası Fuarı, Çin-Rusya Fuarı ve Qianhai İşbirliği Forumu gibi platformların yapıcı rolünü desteklemeye devam etmeliyiz. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin yerel idarelerini ve toplumlarını Kuşak ve Yolun tarihini ve kültürel mirasını keşfetmeleri, ortaklaşa olarak yatırım, ticaret ve kültürel paylaşım faaliyetlerinde bulunmaları ve İpek Yolu (Dunhuang) Uluslararası Kültür Fuarı, İpek Yolu Uluslararası Film Festivali ve İpek Yolu Uluslararası Kitap Fuarı'nın başarılı olmasını sağlamaları için desteklemeliyiz. Kuşak ve Yol Projesi üzerine uluslararası bir zirve toplantısı yapmayı önermekteyiz.

VI. Çin’deki Açılım Durumu

Çin, Kuşak ve Yol Projesini geliştirirken çeşitli bölgelerinin karşılaştırmalı üstünlüklerini tam olarak güçlendirecek, daha fazla açılım için ileriye etkin (proaktif) bir strateji benimseyecek, doğu, batı ve merkez bölgeler arasındaki karşılıklı iletişimi ve işbirliğini güçlendirecek ve Çin ekonomisinin açıklığını kapsamlı bir şekilde geliştirecektir.

Kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgeleri. Orta, Güney ve Batı Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve bu ülkelerle işbirliği halinde olabilmek için Xinjiang'ın (Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin) coğrafi avantajlarından ve batıya doğru açılımda bir pencere görevi görmesinden iyi şekilde yararlanmalı, burayı kilit öneme sahip bir ulaşım, ticaret, lojistik, kültür, bilim ve eğitim merkezi ve İpek Yolu Ekonomi Kuşağının çekirdek bölgesi haline getirmeliyiz. Orta, Güney ve Batı Asya ülkelerinin endüstriyel ve kültürel paylaşımlara açılmasında stratejik kanallar, ticaret ve lojistik merkezleri ve endüstriyel ve kültürel paylaşımlar için ana merkezler yaratma amacıyla, Shaanxi ve Gansu eyaletlerinin ekonomik ve kültürel açıdan güçlü yönlerini ve Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin ve Qinghai eyaletinin etnik ve kültürel avantajlarını eksiksiz şekilde tanımalı, Xi'an'ı reformda ve Çin'in iç bölgelerine açılımda yeni bir odak haline getirmeyi, Lanzhou ve Xining gibi şehirlerin kalkınmasını ve açılımını hızlandırmalı ve Ningxia İç Açılım Pilot Ekonomi Bölgesi'nin inşasını ilerletmeliyiz. İç Moğolistan'ın Moğolistan ve Rusya'ya olan yakınlığından faydalanmalı, Heilongjiang eyaletinin Rusya'ya bağlayan demiryolu hatlarını ve bölgesel demiryolu ağını geliştirmeli, denizyolu-karayolu çok modelli ulaşım üzerine Çin'in Heilongjiang, Jilin ve Liaoning eyaletleriyle Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi arasındaki işbirliğini güçlendirmeli ve kuzeye açılan kilit öneme sahip pencereler inşa etme amacıyla Avrasya'da Pekin ile Moskova'yı birbirine bağlayan bir yüksek hızlı ulaşım koridoru geliştirmeliyiz.

Güneybatı Bölgesi. ASEAN ülkelerinin komşusu olan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin eşsiz avantajından eksiksiz şekilde faydalanmalı, Beibu Körfez Bölgesi ve Pearl River- Xijiang Ekonomi Bölgesi'nin açılımını ve gelişimini hızlandırmalı, ASEAN bölgesine açılan uluslararası bir koridor inşa etmeli, Çin'in güneybatı ve orta-güney bölgelerinin açılımı ve gelişimi için yeni stratejik dayanak noktaları oluşturmalı ve İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz Üzerinde İpek Yolunu bağlayan önemli bir geçit hazırlamalıyız. Yunnan Eyaletinin coğrafi avantajından en iyi şekilde yararlanmalı, Çin'i komşu ülkelere bağlayan uluslararası bir ulaşım koridorunun inşasını başlatmalı, Büyük Mekong Altbölgesi'ndeki ekonomik işbirliğine yeni bir vurgulama yapmalı ve Çin'in Güney ve Güneydoğu Asya'ya açılmasında bölgeyi bir piyon haline getirmeliyiz. Çin Tibet Özerk Bölgesinin Nepal gibi komşusu olan ülkeler arasında sınır ticareti ve turizmini ve kültürel işbirliğini teşvik etmeliyiz.

Kıyı bölgeleri ile Hong Kong, Makau ve Tayvan. Yangtze Nehri Deltası, Pearl River Deltası, Tayvan Boğazlarının batı kıyısı, Bohai Rim ve yüksek seviyede açıklık sağlayan ekonomi bölgelerine sahip diğer bölgelerin güçlerini arttırmalı, ekonomik güçlerini ve güçlü katalizör rollerini sağlamlaştırmalı, Çin (Şangay) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin geliştirilmesini hızlandırmalı ve Fujian eyaletini 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun merkez bir bölgesi haline gelmesi için desteklemeliyiz. Qianhai (Shenzhen), Nansha (Guangzhou), Hengqin (Zhuhai) ve Pingtan (Fujian)'ın açılım ve işbirliğindeki rollerini tam kapsamlı hale getirmeli, Hong Kong, Makau ve Tayvan ile olan ilişkilerini derinleştirmeli ve Büyük Guangdong-Hong Kong-Makau Körfez Bölgesi'nin inşa edilmesine yardımcı olmalıyız. Zhejiang Denizyolu Ekonomisini Kalkındırma Örnek Bölgesi, Fujian Pilot Denizyolu Ekonomi Bölgesi ve Yeni Zhoushan Archipelago Bölgesi'nin gelişimini desteklemeli ve uluslararası bir turizm adası olarak Hainan eyaletini açılıma dahil etmeliyiz. Şangay, Tianjin, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Shenzen, Zhanjiang, Shantou, Qingdao, Yantai, Dalian, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, Haikou ve Sanya gibi kıyı şehirlerinin liman inşaatlarını güçlendirmeli ve Şangay ve Guangzhou gibi uluslararası merkez havalimanlarının fonksiyonlarını güçlendirmeliyiz. Bu alanları daha derinlemesine bir reform gerçekleştirme, yeni açık ekonomi sistemleri ve mekanizmaları oluşturma, bilimsel ve teknolojik yeniliklere hız kazandırma, uluslararası işbirliği ve rekabete dahil olma ve lider konuma yükselmede yeni avantajlar elde etme konularında bu bölgeleri teşvik etmek için açılımı kullanmalı ve özellikle 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu inşa ederek Kuşak ve Yol Projesinde belirleyici ve esas güç haline gelmeliyiz. Deniz aşırı Çin ve Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinin eşsiz rolünü güçlendirmeli ve bu bölgeleri Kuşak ve Yol Projesine katılma ve katkıda bulunma konusunda teşvik etmeliyiz. Ayrıca Tayvan bölgesinin bu gayretlerin bir parçası olması için gerekli düzenlemeleri de yapmalıyız.

İç bölgeler. İç bölgelerin çok büyük bir kara parçasına sahip olma, insan kaynakları açısından zenginlik ve güçlü bir endüstriyel dayanak gibi avantajlarından en iyi şekilde yararlanmalı, karşılıklı iletişimi ile işbirliğini ve endüstriyel yoğunluğu arttırmak için Yangtze Nehri'nin orta kıyıları boyunca, Chengdu ve Chongqing çevresinde, merkezi Henan eyaletinde, Hohhot, Baotou, Erdos ve Yulin civarında ve Harbin ve Changchun civarında yer alan, şehir kümelenmeleri açısından kilit öneme sahip bölgelere odaklanmalıyız. Chongqing'i batı bölgeyi kalkındırma ve açılıma dahil etmede önemli bir piyon haline getirmeli ve iç bölgelerde Chengdu, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Nanchang ve Hefei'yi önde gelen açılım bölgeleri haline getirmeliyiz. Yangtze Nehri'nin üst ve orta kıyıları arasındaki bölgeler ile Rusya'nın Volga Nehri boyunca bulunan karşı bölgeleri arasındaki işbirliğine ivme kazandırmalıyız. Çin-Avrupa koridoru için demiryolu ulaşımı ve liman gümrüğüne yönelik koordinasyon mekanizmaları oluşturmalı, "Çin-Avrupa yük trenleri" markasını geliştirmeli ve doğu, orta ve batı bölgeleri birbirine bağlayan sınır ötesi ulaşım koridoru inşa etmeliyiz. Zhengzhou ve Xi'an gibi iç bölge şehirlerini havalimanları ve uluslararası limanlar inşa etme konusunda desteklemeli, gümrükle ilgili olarak iç bölgelerdeki limanlar ve kıyı ve sınır bölgelerindeki limanlar arasındaki işbirliğini güçlendirmeli ve sınır ötesi ticaret için pilot e-ticaret hizmetleri başlatmalıyız. Özel gümrük denetim bölgelerinin planını optimize hale getirmeli, ticaret işlemleri için yeni modeller geliştirmeli ve Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle endüstriyel işbirliğini derinleştirmeliyiz.

VII. Çin'in Faaliyetleri

Çin Hükümeti bir yıldan fazla bir süredir, iletişimi ve müzakereleri arttırarak ve Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında uygulamalı işbirlikleri başlatarak Kuşak ve Yol inşasını aktif bir şekilde desteklemektedir ve ayrıca ilk sonuçlar için bir dizi politika ve tedbiri tanıtmıştır.

Yüksek seviyede rehberlik ve kolaylık. Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Premier Li Keqiang 20'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Bağlanabilirlik Ortaklığını Güçlendirme Üzerine Diyalog'a ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forum'unda altıncı bakan seviyesindeki konferansına iştirak etmiş ve karşılıklı ilişkiler ile bölgesel kalkınma sorunlarını tartışmak üzerine ilgili ülkelerin liderleriyle bir araya gelmiştir. Kuşak ve Yol Projesinin zengin içeriği ve olumlu çıkarımlarını açıklamak için bu fırsatlardan yararlanmışlar ve çabaları Kuşak ve Yol Projesi üzerine geniş ölçüde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmuştur.

İşbirliği çerçevesinin imzalanması. Çin bazı ülkeler ile ortaklaşa Kuşak ve Yol geliştirme ve bölgesel işbirliği ile sınır ülkeleriyle işbirliği üzerine işbirliği mutabakatı anlaşmaları ve bazı komşu ülkelerle de ekonomi ve ticaret işbirliği için orta ve uzun vadeli geliştirme planlarını imzalamıştır. Bazı komşu ülkelerle birlikte bölgesel işbirliği planlarının taslaklarını önermeye iletmiştir.

Proje işbirliğini destekleme. Çin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle iletişimi ve müzakereleri arttırmış ve altyapı bağlanabilirliği, endüstriyel kalkınma, kaynak geliştirme, ekonomik ve ticari işbirliği, finansal işbirliği, kültürel paylaşımlar, ekolojinin korunması ve koşulların uygun olduğu durumlarda denizyolu işbirliği alanlarında birkaç kilit öneme sahip işbirliği projesini desteklemiştir.

Stratejik Önlemler. Çin Hükümeti iç kaynaklarını Proje için daha güçlü bir politika sağlama amacıyla bir araya getirecektir. Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın hazırlıklarına ivme kazandırılacaktır. Çin İpek Yolu Fonu önerisinde bulunmuştur ve Çin-Avrasya Ekonomik İşbirliği Fonu'nun yatırım fonksiyonu sağlamlaştırılacaktır. Banka kartı kliring kuruluşlarını sınır ötesi kliring operasyonları yürütmeleri konusunda ve ödeme kuruluşlarını da sınır ötesi ödeme işlemleri yürütmeleri konusunda teşvik edeceğiz. Yatırımın ve ticaretin kolaylaştırılmasını aktif bir şekilde destekleyecek ve bütünleşmiş bölgesel gümrük reformuna hız kazandıracağız.

İşbirliği platformlarının rolünü canlandırma. Kuşak ve Yol Projesi üzerine birkaç uluslararası zirve, forum, seminer ve fuar düzenlenmiş ve bunlar karşılıklı anlayışı arttırma, mutabakata varma ve işbirliğini derinleştirme açısından önemli bir rol oynamıştır.

VIII. Hep Birlikte Daha Parlak Bir Geleceği Kucaklama

Çin tarafından önerilmiş olsa da, Kuşak ve Yol Projesi bu güzergahta bulunan tüm ülkelerin ortak arzusudur. Çin, tarafların tümünün menfaatlerini ve isteklerini göz önünde bulundurmakla birlikte, Projenin sunduğu fırsatı yakalamak, daha yüksek standartlarla ve daha derin bir düzeyde ülkeler arasında açılımı, iletişimi ve bütünlüğü daha geniş bir ölçekte teşvik etmek için Kuşak ve Yol üzerindeki tüm ülkelerle eşit şartlarda müzakere gerçekleştirmeye hazırdır. Kuşak ve Yol oluşumu açık ve kapsayıcıdır ve bizler bu Projede yer alan tüm ülkelerle uluslararası ve bölgesel kuruluşların aktif katılımına sıcak bakıyoruz.

Kuşak ve Yol inşası temel olarak politikaların bildirilmesi ve hedeflerin koordine edilmesiyle gerçekleştirilecektir. Bu, son derece esnek olabilen çoğulcu ve açık bir işbirliğidir. Çin, Kuşak ve Yol işbirliğinin içeriğinin ve yönteminin doğruluğunu ispat etmek ve geliştirmek, ilgili zaman çizelgeleri ve yol haritaları düzenlemek ve ulusal kalkınma programları ile bölgesel işbirliği planlarını aynı hizaya getirmek için Kuşak ve Yol üzerindeki diğer ülkelere katılacaktır.

Çin, mevcut çift yönlü, çok taraflı, bölgesel ve altbölgesel işbirliği mekanizmalarının çerçevesi altında ortaklaşa bir şekilde araştırma, forum ve fuarlar, personel eğitimi, paylaşımlar ve ziyaretler gerçekleştirmek için Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle birlikte çalışacak, böylece bu ülkeler tarafından Kuşak ve Yol Projenin içeriklerinin, amaçlarının ve görevlerinin daha iyi bir şekilde anlaşılması ve tanınması sağlanacaktır.

Çin istikrarlı bir şekilde örneklendirme projeleri geliştirmek, çift yönlü ve çok taraflı menfaatleri biribirine uygun hale getirecek programları ortaklaşa bir şekilde belirlemek ve taraflarca kabul edilmiş ve hayata geçirilmeye hazır olan programların başlatılmasını hızlandırarak sonuçların daha erkenden alınmasını sağlamak için Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle birlikte çalışacaktır.

Kuşak ve Yol işbirliğinde, karşılıklı saygı ve güven, karşılıklı fayda ve karşılıklı kazanca dayalı işbirliği ve uygarlıklar arasında karşılıklı öğrenim öne çıkmaktadır. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin hepsi ortak hedefimizi takip etmek için toplu olarak gayret gösterdiği sürece, İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun başarı şansı parlak olacak ve Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerin halklarının tamamı bu Projeden faydalanabilecektir.

Arkadaşlara tavsiyeler
       Yazdir